PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kanabinoīdu lietošana un perioperatīvu komplikāciju risks

Doctus
Kanabinoīdu lietošana un perioperatīvu komplikāciju risks
Pixabay.com
Kanabinoīdu lietošanas tendences pieaug līdz ar pieņēmumu, ka tas ir nekaitīgs ieradums. Līdz šim nebija pētīta marihuānas ietekme uz perioperatīvo periodu.

Lai noteiktu, vai kanabinoīdu kaitējoši pārmērīga lietošana (pēc SSK–10 – F12.1) ir saistīta ar paaugstinātu mirstības un saslimstības risku pēc liela apjoma plānveida, ne–kardiālas, stacionārā veiktas ķirurģijas, tika veikts retrospektīvs populācijas pētījums. Tajā tika iekļauti pieaugušie no 18–65 gadiem, kam veikta liela apjoma plānveida operācija (piemēram, holecistektomija, kolektomija, cirkšņa trūces korekcija, mastektomija, gūžas artroplastija, histerektomija, diskektomija, u.c.).

Primārais pētījuma iznākums bija hospitālā mirstība un septiņas nopietnas komplikācijas perioperatīvā periodā (miokarda išēmija, akūts nieru bojājums, insults, elpošanas mazspēja, venoza trombembolija, hospitāla infekcija un ar ķirurģisko procedūru saistītas komplikācijas). Kohortā analīzējamie dati tika iedalīti 1:1 (kanabinoīdu lietotāji:kanabinoīdu nelietotāji), kā arī ņemtas vērā pacientu blakusslimības, sociodemogrāfiskie faktori un ķirurģijas veids.

No 12 422 hospitalizācijām, 6211 pacienti ar kanabinoīdu kaitējoši pārmērīgu lietošanu (vidējais vecums 53 [IQR 44–59 gadi]; 56,32 % vīrieši) tika analizēti pret 6211 pacientiem bez kanabinoīdu kaitējoši pārmērīgas lietošanas. Tika secināts, ka kanabinoīdu kaitējoši pārmērīga lietošana paaugstina risku perioperatīvai saslimstībai un mirstībai salīdzinājumā ar pacientiem, kas marihuānu nelieto (pielāgotā iespēju attiecība 1,19; 95 % TI 1,04–1,37; p = 0,01). Pētījuma galvenos iznākumus biežāk novēroja kanabinoīdu lietotāju grupā (480 [7,73 %]) salīdzinājumā ar nelietotājiem (408 [6,57 %]).

Šajā kohortas pētījumā pierādīts, ka kanabinoīdu kaitējoši pārmērīga lietošana saistīta ar vērā ņemamu risku perioperatīvu komplikāciju attīstībai salīdzinājumā ar tiem, kas kanabinoīdus nelieto. Lai kvantificētu pierādījumus kanabinoīdu ietekmei uz ķirurģisko iznākumu, jādefinē konkrētu marihuānas devu un uzņemšanas veida ietekme uz perioperatīvo periodu.

Avots: Potnuru PP, Jonna S, Williams GW. Cannabis Use Disorder and Perioperative Complications. JAMA Surg. Published online July 05, 2023. doi:10.1001/jamasurg.2023.2403