PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mirstības rādītāji pacientiem ar psihisku un somatisku slimību

Doctus
Mirstības rādītāji pacientiem ar psihisku un somatisku slimību
Pixabay.com
Starp pacientiem ar psihiskām slimībam novēroti agrīnas mirstības rādītāji. Lielākoties to skaidro ar somatisku blakusslimību klātesamību, kas paredzamo dzīvildzi ievērojami saīsina.

To pierādīja arī kāds uz populāciju balstīts (n = 5 946 800) kohortas pētījums Dānijā, kur analizēja somatisku slimību ietekmi uz pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem. Tika aprēķināta mirstības rādītāja attiecība (MMR) un atšķirības dzīvildzē (t.sk.zaudētie dzīves gadi) 2 961 397 vīrietim un 2 985 403 sievietei ar vidējo vecumu 32,0 gadi pētījuma sākumā un 48,9 gadi pētījuma beigās. Analizējot visus psihiskās veselības traucējumu un somatiskās veselības traucējumu pāru datus, tika konstatēts, ka vidējais MMR salīdzinot ar cilvēkiem bez šiem veselības stāvokļiem ir 5,90 (mediāna 4,94; IQR 3,80–7,30) un vidējais dzīvildzes samazinājums salīdzinājumā ar vispārējo populāciju – 11,35 gadi (mediāna 11,08; intervāls 5,27–23,53; IQR 8,22–13,72). Tāpat bija novērota atšķirība MMR starp somatiskām slimībām – ja neiroloģiska slimiba mirstības rādītāju ietekmēja mazāk (MMR = 1,22), tad onkoloģiska slimība vairāk (MMR = 4,07).

Avots: Momen NC, Plana-Ripoll O, Agerbo E, et al. Mortality Associated With Mental Disorders and Comorbid General Medical Conditions. JAMA Psychiatry. Published online March 30, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0347