PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Nāves iemesli un apstākļi starp stimulantu un opioīdu lietotājiem

Doctus
Nāves iemesli un apstākļi starp stimulantu un opioīdu lietotājiem
Pixaby.com
CNS stimulantu kā amfetamīns, metamfetamīns, kokaīns, MDMA, tāpat kā medicīnā izmantotā metilfenidāta neatļauta lietošana pēdējā dekādē augusi. Aprēķināts, ka 2021.gadā pasaulē 21,5 miljoni cilvēku lietojuši kokaīnu un 36 miljoni amfetamīnu grupas narkotikas. No Eiropas valstīm visaugstākā ar narkotikām saistītā mirstība fiksēta Zviedrijā. Šajā pētījumā salīdzināts, kādi nāves riski pastāv stimulantu, un kādi citu substanču lietotāju vidū.

Pētījumā analizēti visi nāves gadījumi Zviedrijā laikā no 2000.–2018.gadam, kuros veikta autopsija un konstatēta narkotiku klātbūtne organismā. Pētījuma mērķis bija izmeklēt katra nāves gadījuma individuālos raksturlielumus un apstākļus, analizēt nāves iemeslu un salīdzināt nāves apstākļus starp stimulantu un opioīdu lietotājiem.

Stimulantus lietojuši 310 pieaugušie, opioīdus 2 039 pieaugušie un vielu kombinācija fiksēta 385 gadījumos. Citas vielas, kas tika atrastas organismā autopsijas brīdī bez stimulantiem un opioīdiem bija benzodiazepīni un alkohols. Vidējais populācijas vecums nāves brīdī (n = 2734) bija 45,5 gadi (starpkvartiļu intervāls 32–60 gadi), lielākā daļā gadījumu (73,2 %) vīrieši. Biežākais nāves iemesls stimulantu grupā bija pašnāvība (26,8 %), opioīdu grupā pašnāvība kā nāves iemesls bija 20,8 %. Vairāku substanču lietotāju grupā kā biežākais nāves iemesls bija nejauša pārdozēšana (38,2 %), kamēr opioīdu grupā pārdozēšana kā nāves iemesls bija 18,0 %. Nāve, kas saistīta ar transporta negadījumiem biežāk saistīta ar stimulantu lietošanu (p < 0,001), līdzīgi kā nāves gadījumi citu negadījumu dēļ (p = 0,016).

Šā pētījuma dati pasvītro nepieciešamību identificēt un novērst psihiskus traucējumus, pašnāvības riskus un atpazīt riskantas uzvedības modeļus cilvēku vidū, kas lieto stimulantus.

Avots: Åhman A, Wingren CJ, Håkansson A. Causes and circumstances of death in stimulant and opioid use-A comparative study. PLoS One. 2024 Feb 7;19(2):e0297838. doi: 10.1371/journal.pone.0297838. PMID: 38324514.