PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pārmērīgas alkohola lietošanas profilakse universitātes studentiem caur viedtālruni

Doctus
Pārmērīgas alkohola lietošanas profilakse universitātes studentiem caur viedtālruni
Pixabay.com
Neveselīgs alkohola patēriņš jaunu cilvēku vidū ir sabiedrības veselības problēma visā pasaulē. Studentu sociālā dzīve un akadēmiskās prasības bieži vien var veicināt neveselīgu paradumu attīstīšanos, t.sk. pārmērīgu alkohola lietošanu. Interesanti, bet ir pierādīts, ka studējošie patērē vairāk alkohola, nekā vienaudži, kas nav studenti. Šajā pētījumā analizēja viedtālrunī pieejamas izglītojošas un pašnovērtējošas intervences efektu studentu vidū, lai samazinātu ikdienas alkohola patēriņu.

Šis bija nejaušināti kontrolēts pētījums četrās izglītības iestādēs Šveicē. Pētījumā iekļāva 1770 studentus (no 18 gadu vecuma), kas AUDIT–C skrīninga laikā uzrādīja neveselīgus alkohola lietošanas paradumus (≥ 4 punkti vīriešiem, ≥ 3 punkti sievietēm), kas pēc nejaušības principa tika iedalīti grupās 1:1. Primārais pētījuma iznākums bija standarta dzērienu skaits nedēļā sešus mēnešus pēc intervences un sekundārais pētījums iznākums bija smago dzeršanas dienu skaits pēdējās 30 dienās. Tāpat tika analizēts, cik alkoholiskie dzērieni patērēti viena pasākuma laikā, kādas ir bijušas ar alkohola lietošanu saistītās sekas un akadēmiskais veikums. Tikšanās ar pētījuma dalībniekiem tika organizēta pētījuma trešajā, sestajā un 12.mēnesī.

Laikā no 2021.gada aprīļa līdz 2022.gada maijam pētījumā intervences grupā (mobilā aplikācija ar sešiem moduļiem – izglītojošiem, atpakaļsaites, pašnovērtējuma un mērķa) iekļauti 884 studenti un kontroles grupā 886. Vidējais dalībnieku vecums bija 22,4 gadi (SD 3,07), 54,1 % bija sievietes. No šiem studentiem 66,0 % bija pamatstudijās, 30,1 % maģistratūrā, 2,4 % doktorantūrā un 1,4 % augstākas izglītības programmās. Pētījuma sākumā vidējais standarta dzērienu skaits nedēļā bija 8,59 (SD 8,18); smago dzeršanas dienu skaits bija 3,53 (4,02). No sākotnēji pētījumā iekļautajiem 1770 dalībniekiem trīs mēnešu novērošanas laiku sasniedza 96,4 % studentu, sešu mēnešu novērošanas laiku sasniedza 95,9 %, bet pētījumu pabeidza 1660 jeb 93, 8% studentu. No 884 studentiem, kas tika iekļauti intervences grupā 738 (83,5 %) lejupielādēja viedtālruņa aplikāciju. Tika novērots, ka intervence sniedza ievērojamu kopējo efektu mazinot nedēļā izdzerto dzērinu skaitu (sastopamības rādītāja attiecība 0,90 [95 % TI 0,85–0,96]), tāpat kā smago dzeršanas dienu skaitu (0,89 [95 % TI 0,83–0,96]) un maksimālo dzērienu skaitu, kas lietots vienā dienā (0,96 [95 % TI 0,93–1,00], p = 0,029) salīdzinājumā ar kontroles grupu. Netika novērotas atšķirības akadēmiskajā veikumā vai ar alkohola lietošanu saistīto nevēlamo notikumu skaitā/raksturojumā.

Avots: Bertholet N, Schmutz E, Studer J, Adam A, Gmel G, Cunningham J A et al. Effect of a smartphone intervention as a secondary prevention for use among university students with unhealthy alcohol use: randomised controlled trial BMJ 2023; 382 :e073713 doi:10.1136/bmj-2022-073713