PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pieaudzis bērnu skaits ar psihiskās veselības traucējumiem

Doctus
Pieaudzis bērnu skaits ar psihiskās veselības traucējumiem
Freepik
Divas reizes palielinājies paškaitējumu veikušo bērnu skaits, kas vērsušies pēc palīdzības Bērnu slimnīcā, tāpat aptuveni divas reizes palielinājies pacientu ar garastāvokļa traucējumiem skaits un aptuveni par trešdaļu – pacientu ar ēšanas traucējumiem skaits. Šādus datus apkopujuši BKUS speciālisti Pasaules psihiskās veselības dienā.

Pieaudzis arī Bērnu psihiatrijas klīnikā nonākušo ar stresu saistīto psihisko traucējumu un depresijas pacientu skaits. Ambulatori bērnu psihiatri Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikā 2020. gadā konsultējuši 4848 reizes, bet 2021. gadā – 5695 reizes, gada laikā sniegto konsultāciju skaits pieaudzis par gandrīz 18 %. Pieprasījums pēc bērnu psihiatriem un citiem speciālistiem, kas nodrošina palīdzību bērniem un jauniešiem ar psihiskiem traucējumiem, pieaug.

Visvairāk meitenes - pusaudzes

"Satraucoši, ka daudz vairāk pacientu Bērnu psihiatrijas klīnikā nonāk akūtā stāvoklī, viņu skaits pēdējos gados palielinājies par aptuveni 27%, "  norāda Ņikita Bezborodovs, Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs. Tie ir 2021. gada dati salīdzinājumā ar 2019. gadu. Pētījuma Child and adolescent mental health in the time of Covid-19 dati rāda, ka kopš pandēmijas sākuma Bērnu psihiatrijas klīnikas stacionārā pārsvarā ārstējušies pacienti pusaudžu vecumā. "Visvairāk – pusaudzes meitenes, kurām ir tendence būt uzņēmīgākām pret stresu. Tāpēc ļoti svarīga ir nodaļas pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, kā arī nodaļas pacientiem ar ēšanas traucējumiem atvēršana. To plānojam īstenot topošajā Bērnu slimnīcas Bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, kas durvis vērs nākamajā gadā."

Ambulatori un stacionārā uztura speciālisti 2020. gadā snieguši 486 konsultācijas, bet 2021. gadā – 880, konsultāciju skaits gada laikā pieaudzis par aptuveni 81%.

Audzis annoreksijas pacientu skaits

“Pēdējā laikā ievērojami audzis anoreksijas pacientu skaits, kas vērsušies pēc palīdzības pirmo reizi. Salīdzinot 2020. gadu un 2021. gadu, pieaugums ir būtisks – par 78 pacientiem. Anoreksija ir nopietna psihiska slimība, diemžēl anoreksijas pacientiem ir augsti mirstības rādītāji, tāpēc, ja ir aizdomas par anoreksiju, noteikti jāmeklē palīdzība. Vislabāk var palīdzēt starpdisciplināra speciālistu komanda, jārēķinās, ka atveseļošanās process ir ilgs,“ skaidro Ilze Mežraupe, psihiatre Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas ēšanas traucējumu programmas vadītāja.

Pētījumu ”Anorexia nervosa Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā 2016.-2021.: epidemioloģiskie un socio-demogrāfiskie aspekti”  veikusi Kristīna Mackēviča, rezidente Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikā: “Pētījuma rezultāti liecina, ka 68% no anoreksijas pacientiem, kas lielākoties ir meitenes pusaudžu vecumā, raksturīgas perfekcionisma iezīmes. 69% no anoreksijas pacientiem apmeklē sporta vai citas nodarbības, kas pandēmijas laikā bija liegts. Anoreksijas pacientiem raksturīgs perfekcionisms, zems pašvērtējums, izmainīts sava ķermeņa tēla novērtējums, tieksme sevi strikti kontrolēt.”