PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Povidonjoda un hlorheksidīna glikonāta salīdzinājums ādas apstrādē pirms operācijas

Doctus
Povidonjoda un hlorheksidīna glikonāta salīdzinājums ādas apstrādē pirms operācijas
Pixabay.com
Preoperatīva ādas antiseptika ir nozīmīga procedūra, lai novērstu ķirurģiskās zonas infekcijas attīstību. Antiseptiķa izvēle, t.sk. starp povidonjodu vai hlorheksidīna glikonātu, joprojām ir debašu vērta tēma. Lai izvērtētu abu antiseptiķu efektu ķirurģiskās zonas infekcijas novēršanā pēc sirds vai vēdera operācijām, tika veikts šo zāļvielu spirta šķīdumu salīdzinošs pētījums.

Šis bija daudzcentru, nejaušināts, pētnieku maskēts, šķērsgriezuma pētījums ar salīdzināšanas metodiku (vērtējums “ne sliktāks” [noninferiority]). Sirds vai abdominālo operāciju veica 4403 pacientiem terciārā līmeņa slimnīcās Šveicē no 2018.gada septembra līdz 2020.gada martam. No šiem pacientiem 3360 tika iekļauti pētījumā (sirds, n = 2187 [65 %]; vēders, n = 1173 [35 %]). Astoņpadsmit secīgos mēnešos pētījuma centros pēc nejaušības principa katru mēnesi personāls tika instruēts veikt ādas apstrādi vai nu ar povidonjodu spirta šķīdumā vai hlorheksidīna glikonātu spirta šķīdumā. Dezinfektanti un ādas aplikācijas process bija standartizēts atbilstīgi pubicētajam protokolam. Primārais pētījuma iznākums bija infekcija ķirurģijas zonā 30 dienu laikā pēc vēdera operācijas un gada laikā pēc sirds operācijas. Vērtējuma “ne sliktāks” robeža noteikta 2,5 %.

Kopā 1598 pacienti bija povidonjoda grupā un 1762 pacienti hlorheksidīna glikonāta grupā. Vidējais (SD) pacientu vecums bija 65,0 (39,0–79,0) gadi povidonjoda grupā un 65,0 (41,0–78,0) gadi hlorheksidīna grupā. Infekciju ķirurģiskajā zonā konstatēja 80 pacientiem (5,1 %) povidonjoda grupā un 97 (5,5 %) hlorheksidīna grupā, atšķirība 0,4 % (95 % TI -1,1 %–2,0 %), attiecīgi apakšējais TI skaitlis nepārsniedz iepriekšdefinēto “ne sliktāks” vērtējuma robežu -2,5 %. Netika novērotas būtiskas atšķirības pēc ķirurģiskās procedūras veida stratifikācijas.  Sirds ķirurģijā infekcijas novēroja 4,2 % pacientu ar povidonjodu un 3,3 % ar hlorheksidīnu (relatīvais risks 1,26 [95 % TI 0,82–1,94]); abdominālā ķirurģijā infekcijas konstatēja 6,8 % povidonjoda grupā un 9,9 % hlorheksidīna grupā (RR 0,69 [95 % TI 0,46–1,02]).

Pētījuma autori secināja, ka povidonjods spirta šķīdumā kā preoperatīvs ādas antiseptiķis ir ne sliktāks kā hlorheksidīna glikonāts spirta šķīdumā, lai novērstu operācijas zonas infekcijas pēc sirds vai abdominālās ķirurģijas.

Avots: Widmer AF, Atkinson A, Kuster SP, et al. Povidone Iodine vs Chlorhexidine Gluconate in Alcohol for Preoperative Skin Antisepsis: A Randomized Clinical Trial. JAMA. Published online June 17, 2024. doi:10.1001/jama.2024.8531