PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Protonu sūkņu inhibitori (PSI) un nopietnu infekciju risks maziem bērniem

Doctus
Protonu sūkņu inhibitori (PSI) un nopietnu infekciju risks maziem bērniem
Pixabay.com
PSI plaši tiek izmantoti gastroezofageālā refluksa ārstēšanā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tendences valstīs ar augstu ienākumu līmeni rāda, ka bērniem pirms divu gadu vecuma terapija ar PSI dažādu iemeslu dēļ tiek parakstīta bieži: piemēram, Francijā 2019. gadā PSI bija jālieto 6,1 % bērnu līdz divu gadu vecumam, pirmajā dzīves gadā PSI lietojuši 5,2 % bērnu Jaunzēlandē, bet PSI ordinēšanas tendence bērniem līdz gada vecumam Zviedrijā, Norvēģijā un Dānijā pēdējos 20 gados pieaugusi pat pieckārtīgi.

Līdz šim zināms, ka PSI lietošana saistīta gan ar kaulu lūzumu risku, akūtu nieru slimību, alerģijām, astmu, gan ar iekaisīgu zarnu slimību attīstību bērniem. Šobrīd pastāv teorija, ka PSI varētu būt vainojami arī dažādu infekciju attīstībā bērniem caur medikamenta ietekmi uz pH līmeni un mikrobiotas izmaiņām KZT vai tiešu iedarbību uz imūnsistēmu. Lai novērtētu saistību starp PSI lietošanu un nopietnu infekciju attīstību bērniem (vispārīgi un pēc infekcijas lokalizācijas un patogēna), tika organizēts plašs vietēja mēroga kohortas pētījums Francijā. Pētījumā tika iekļauti bērni, kas dzimuši no 2010. gada janvāra līdz 2018. gada decembrim un terapijā saņēmuši vai nu PSI, histamīna–2 receptoru antagonistus vai antacīdus/alginātu. Bērni tika novēroti no terapijas līdzekļa saņemšanas brīža līdz pētījuma beigām (2019. gada 31. decembrī) vai nokļūšanai slimnīcā nopietnas infekcijas dēļ, vai pētījuma dalībnieka nāvei, vai līdz brīdim, kad saņemts atteikums no dalības pētījumā.

Saistība starp nopietnu infekciju un PSI lietošanu tika aprēķināta ar pielāgoto draudu attiecību (aHR) un 95 % TI, izmantojot Cox modeli. Dati tika pielāgoti pēc sociāli demogrāfiskās informācijas, grūtniecības anamnēzes, bērna blakusslimībām un veselības aprūpes pakalpojumu izmantošanas.

Pētījuma populācijā tika iekļauti 1 262 424 bērni (vidējais [IQR] novērošanas periods 3,8 [1,8—6,2] gadi), no kuriem terapijā PSI saņēmuši 606 645 (53,4 % zēnu; vidējais bērna vecums [IQR], kad terapija sākta, bija 88 [44—282] dienas), bet 655 779 bērni terapijā PSI nesaņēma (52,2 % zēnu]; vidējais [IQR] vecums 82 [44—172] dienas).

PSI lietošana anamnēzē kopumā bija saistīta ar paaugstinātu risku nopietnas infekcijas attīstībai (aHR 1,34; 95 % TI 1,32—1,36). Augstāks risks infekcijas attīstībai bija tiem bērniem, kas pētījuma brīdī lietoja PSI, nekā tiem, kas PSI lietojuši iepriekš, bet ne šobrīd. Paaugstināts risks tika novērots tādu infekcijas lokalizāciju gadījumā kā zarnu trakts (aHR 1,52; 95 % TI 1,48—1,55), ausis, deguns un rīkle (aHR 1,47; 95 % TI 1,41—1,52), apakšējie elpceļi (aHR 1,22; 95 % TI 1,19—1,25), nieres vai urīnceļi (aHR 1,20; 95 % TI 1,15—1,25) un nervu sistēma (aHR 1,31; 95 % TI 1,11—1,54). Augstāks risks bija gan bakteriālu (aHR 1,56; 95 % TI 1,50—1,63), gan virālu infekciju (aHR 1,30; 95 % TI 1,28—1,33) gadījumā.

Šajā pētījumā PSI lietošana maziem bērniem apstiprinājusi risku attīstīties nopietnai infekcijai. PSI šajā vecumgrupā nebūtu jāordinē bez skaidrām klīniskām indikācijām, jo nekomplicēts fizioloģisks reflukss ir 60—70 % bērnu 3—4 mēnešu vecumā un spontāni atrisinās līdz 12 mēnešu vecumam, tāpēc terapija ar PSI nav nepieciešama.

AVOTS: Lassalle M, Zureik M, Dray-Spira R. Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Serious Infections in Young Children. JAMA Pediatr. Published online August 14, 2023. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.2900