PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Psihiska slimība kā riska faktors smagai Covid–19 infekcijai

Doctus
Psihiska slimība kā riska faktors smagai Covid–19 infekcijai
Pixabay.com
Līdzšinējie pētījumi rāda, ka dažādi hroniski neiropsihiatriski traucējumi palielina risku smagas gaitas Covid–19 attīstībai. Nav skaidrs, vai šis risks līdzīgs arī citām SARS (smaga akūta elpošanas sindroma) infekcijām.

Lai noskaidrotu, vai neiropsihiatriskiem traucējumiem ir saistība ar SARS vai Covid–19 slimības gaitu un vai noteiktā saistība dažādām SARS ir līdzīga, tika veikts pētījums, kurā ievākti dati no divām garengriezuma kohortām — pirms pandēmijas (2015.—2020. gads) un pandēmijas (2020.—2021. gads), izgūtām no britu datubāzes Qresearch.

Šajā pētījumā iekļāva visus pieaugušos, kas primārās aprūpes klīnikā reģistrēti vismaz vienu gadu. Pētījuma ekspozīcija — pacienti ar trauksmes, garastāvokļa vai psihotiskiem traucējumiem, kā arī pacienti ar demences, depresijas, šizofrēnijas vai bipolāriem traucējumiem. Pētījuma galvenais iznākums — ar Covid–19 saistītā mirstība, hospitalizācija vai intensīvā aprūpe; ar SARS saistītā mirstība, hospitalizācija vai intensīvā aprūpe.

Pirmspandēmijas kohortā iekļauti 11 134 789 pieaugušie (reģistrēti 223 569 SARS gadījumi [2 %]; vidējais vecums 42 (29—58) gadi, 50,7 % sieviešu). Pandēmijas kohortā iekļauti 8 388 956 pieaugušie (reģistrēti 58 203 smagi Covid–19 gadījumi [0,7 %], vidējais vecums 48 (34—63) gadi, 50,2 % vīriešu).

Neiropsihiatriska slimība un/vai saņemtā terapija (izņemot demenci) bija saistīta ar palielinātu iespējamību attīstīties smagai SARS vai Covid–19 gaitai (trauksmes diagnoze, riska attiecība [HR] 1,16; 99 % TI 1,13—1,18; psihotiska spektra traucējumu ārstēšana, HR 2,37; 99 % TI 2,20—2,55). Pacientiem ar demenci lielāks smagas slimības risks bija Covid–19 gadījumā (Covid–19: HR 2,85; 99 % TI 2,71—3,00 versus SARS: HR 2,13; 99 % TI 2,07—2,19). Šajā kohortas pētījumā pierādījās, ka pacientiem ar neiropsihiatrisku blakusslimību ir vienlīdz liels risks smagai slimības gaitai gan Covid–19 infekcijas, gan citu SARS gadījumā. Izņēmums bija demence, kad lielāks smagas slimības gaitas risks bija Covid–19 infekcijas gadījumā.

AVOTS: Ranger TA, Clift AK, Patone M, et al. Preexisting Neuropsychiatric Conditions and Associated Risk of Severe COVID-19 Infection and Other Acute Respiratory Infections. JAMA Psychiatry. Published online November 09, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.3614