PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp protonu sūkņu inhibitoru lietošanu un astmas attīstības risku bērniem

Doctus
Pēdējo gadu laikā protonu sūkņu inhibitoru (PSI) izmantošana ikdienas praksē terapijā bērniem pieaug – šīs tendences pētnieku vidū rada bažas, vai paaugstinoties PSI lietošanai, nepieaug arī astmas attīstības risks. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv tāda saistība.

Šajā valstiska līmeņa kohortas pētījumā tika iegūti dati no Zviedrijas reģistriem, sākot no 2007.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. Pētījumā tika iekļauti bērni un pusaudži līdz 17 gadu vecumam ieskaitot. Šie bērni, atbilstoši vecumam un citiem specifiskiem kritērijiem tika iedalīti pāros – viens no bērniem ar PSI lietošanas pieredzi, otrs – bez.

Primārā datu analīzē tika noteikts risks astmas attīstībai ar vidējo izsekošanas laiku līdz 3,0 (IQR 2,1–3,0) gadiem. Cox proporcionālo risku regresijas analīzi izmantoja, lai noteiktu draudu attiecību (HR).

Starp 80 870 pāriem (63 % meitenes, vidējais [SD] vecums 12,9 [4,8] gadi), tiem bērniem, kam bija lietota PSI terapija, tika novērota augstāks sastopamības rādītājs astmas diagnozei (21,8 gadījumi uz 1000 personu gadiem) salīdzinājumā ar tiem, kas PSI nebija ordinēti (14,0 gadījumi uz 1000 personu gadiem). Draudu attiecība – 1,57 (95 % TI, 1,49–1,64).

Astmas attīstības risks ievērojami pieauga visās vecuma grupās, bet visaugstākais bija starp zīdaiņiem un mazbērniem, kur HR 1,83 (95 % TI, 1,65–2,03) zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam un HR 1,91 (95 % TI, 1,65–2,22) no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem (p

Draudu attiecība uz konkrētu PSI bija 1,64 (95 % TI, 1,50–1,79) ezomeprazolam, 1,49 (95 % TI, 1,25–1,78) lanzoprazolam, 1,43 (95 % TI, 1,35–1,51) omeprazolam un 2,33 (95 % TI, 1,30–4,18) pantoprazolam. Astmas attīstīšanās laiks pēc PSI sākšanas arī tika noteikts, norādot uz HR 1,62 (95 % TI, 1,42–1,85) 0–90 dienām, 1,73 (95 % TI, 1,52–1,98) 91–180 dienām) un 1,53 (95 % TI, 1,45–1,62) 181 dienai līdz pētījuma izsekošanas beigām.

Šīs kohortas pētījuma rezultāti norāda, ka ir statistiski ticama saikne starp PSI izmantošanu bērniem un potenciālu astmas attīstīšanos pēc tam. Pētījuma autori rekomendē PSI bērniem nozīmēt tikai pie skaidrām indikācijām, izsverot potenciālos ieguvumus un riskus.

Avots: Wang Y, Wintzell V, Ludvigsson JF, Svanström H, Pasternak B. Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Asthma in Children. JAMA Pediatr. Published online February 08, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5710

Lasītākais Doctus.lv
Psihiskās veselības ietekme uz psoriāzes pacienta izpratni par slimības smaguma pakāpi

Lai veiksmīgi ārstētu psoriāzi, nepieciešams rūpīgi uzraudzīt slimības gaitu un atbildreakciju uz ārstēšanu. Dermatologu ikdienas praksē lietotie slimības smaguma pakāpi novērtējošie rīki neuzrāda to, kā pacients uztver savu slimību. Veiktie pētījumi uzrāda, ka ir vērā ņemama atšķirība starp psoriāzes smaguma pakāpes novērtējumu pacienta un ārsta skatījumā. Izprotot faktorus, kas ietekmē pacienta pašnovērtējumu, ir iespējams uzlabot terapeitisko iznākumu un pacienta apmierinātību ar ārstēšanu.

Doctus
Izgulējumi. Profilakses nozīme

Izgulējumi jeb spiediena čūlas rodas, ja ilgstoši ir traucēta mobilitāte un asins piegāde ādai un zemādas audiem lokālās apasiņošanas mehāniskas saspiešanas dēļ, kam seko hipoksija un audu nekroze. Izgulējumu risks ir pacientiem, kam traucēta mobilitāte.

A. Kušpelo
Xerosis cutis jeb sausa āda Gandrīz 100 % astoņdesmitgadnieku

Sausums, zvīņošanās, plaisas, raupja tekstūra un nieze — tā ir daļa no tipiskajiem xerosis cutis jeb sausas ādas simptomiem. Tās iemesli ir traucēta ādas aizsargbarjeras funkcija un nepietiekams mitruma līmenis ādā. Biežāk kserozi novērojam senioriem, bet tā var būt pavadonis daudzām blakusslimībām un izpausties arī jauniem cilvēkiem, ja netiek ievēroti standarta profilaktiskie pasākumi ādas veselības uzturēšanai.

S. Paudere–Logina, A. Zavorins
Ārsts ar cīnītāja garu. Ģimenes ārsts ANDRIS BAUMANIS

Ģimenes ārsts ANDRIS BAUMANIS viens no pirmajiem Latvijā izveidoja savu ārsta praksi. Dr. Baumanis ne vien rūpējas par savu pacientu veselību, bet arī aktīvi iestājas par to, lai valstī būtu sakārtota veselības aprūpes sistēma. Vēršoties pret dažādām birokrātijas nejēdzībām, cenšas sakārtot darba vidi sev un kolēģiem, nebaidoties izsaukt uguni uz sevi.

M. Lapsa
Rekurenta nekomplicēta urīnceļu infekcija multidisciplināras komandas skatījumā

Rekurenta nekomplicēta urīnceļu infekcija (UCI) visbiežāk ir jaunām, seksuāli aktīvām sievietēm, un lielāko šo infekciju daļu pārstāv cistīts. Pētījumi Eiropā un ASV liecina, ka viena no piecām pieaugušām sievietēm kādā savas dzīves posmā piedzīvo vismaz vienu UCI epizodi, kas pierāda, ka tā ir bieža slimība visā pasaulē. [1]

V. Plūme, H. Čerņevskis, E. Brūklene, I. Tikmere
Pacients pēc akūta koronārā sindroma. Mūsdienīga aprūpe un kardioloģiskā rehabilitācija

Aprūpe un kardioloģiskā rehabilitācija pēc akūta koronārā sindroma (AKS) ir ilgstoša un nepārtraukta, piesaista vairāku medicīnas profilu speciālistus, prasa no pacienta un viņa tuviniekiem motivāciju un līdzestību visa mūža garumā. Kardioloģiskā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kurā visa sekundārā profilakse ir vērsta uz kardioloģiska pacienta dzīvesveida maiņu un motivēšanu, līdzestību medikamentozai terapijai, veselības pratību un uzvedību. [23]

S. Hansone, I. Svikliņa, D. Rjutkinena