PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Saistība starp protonu sūkņu inhibitoru lietošanu un astmas attīstības risku bērniem

Doctus
Saistība starp protonu sūkņu inhibitoru lietošanu un astmas attīstības risku bērniem
Pēdējo gadu laikā protonu sūkņu inhibitoru (PSI) izmantošana ikdienas praksē terapijā bērniem pieaug – šīs tendences pētnieku vidū rada bažas, vai paaugstinoties PSI lietošanai, nepieaug arī astmas attīstības risks. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv tāda saistība.

Šajā valstiska līmeņa kohortas pētījumā tika iegūti dati no Zviedrijas reģistriem, sākot no 2007.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim. Pētījumā tika iekļauti bērni un pusaudži līdz 17 gadu vecumam ieskaitot. Šie bērni, atbilstoši vecumam un citiem specifiskiem kritērijiem tika iedalīti pāros – viens no bērniem ar PSI lietošanas pieredzi, otrs – bez.

Primārā datu analīzē tika noteikts risks astmas attīstībai ar vidējo izsekošanas laiku līdz 3,0 (IQR 2,1–3,0) gadiem. Cox proporcionālo risku regresijas analīzi izmantoja, lai noteiktu draudu attiecību (HR).

Starp 80 870 pāriem (63 % meitenes, vidējais [SD] vecums 12,9 [4,8] gadi), tiem bērniem, kam bija lietota PSI terapija, tika novērota augstāks sastopamības rādītājs astmas diagnozei (21,8 gadījumi uz 1000 personu gadiem) salīdzinājumā ar tiem, kas PSI nebija ordinēti (14,0 gadījumi uz 1000 personu gadiem). Draudu attiecība – 1,57 (95 % TI, 1,49–1,64).

Astmas attīstības risks ievērojami pieauga visās vecuma grupās, bet visaugstākais bija starp zīdaiņiem un mazbērniem, kur HR 1,83 (95 % TI, 1,65–2,03) zīdaiņiem līdz 6 mēnešu vecumam un HR 1,91 (95 % TI, 1,65–2,22) no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem (p

Draudu attiecība uz konkrētu PSI bija 1,64 (95 % TI, 1,50–1,79) ezomeprazolam, 1,49 (95 % TI, 1,25–1,78) lanzoprazolam, 1,43 (95 % TI, 1,35–1,51) omeprazolam un 2,33 (95 % TI, 1,30–4,18) pantoprazolam. Astmas attīstīšanās laiks pēc PSI sākšanas arī tika noteikts, norādot uz HR 1,62 (95 % TI, 1,42–1,85) 0–90 dienām, 1,73 (95 % TI, 1,52–1,98) 91–180 dienām) un 1,53 (95 % TI, 1,45–1,62) 181 dienai līdz pētījuma izsekošanas beigām.

Šīs kohortas pētījuma rezultāti norāda, ka ir statistiski ticama saikne starp PSI izmantošanu bērniem un potenciālu astmas attīstīšanos pēc tam. Pētījuma autori rekomendē PSI bērniem nozīmēt tikai pie skaidrām indikācijām, izsverot potenciālos ieguvumus un riskus.

Avots: Wang Y, Wintzell V, Ludvigsson JF, Svanström H, Pasternak B. Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Asthma in Children. JAMA Pediatr. Published online February 08, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5710