PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Staigāšanas vingrinājumi un perifēro artēriju slimība

Doctus
Staigāšanas vingrinājumi un perifēro artēriju slimība
Pixabay.com
Mājās izpildīti staigāšanas vingrinājumi tiek rekomendēti pacientiem ar perifēro artēriju slimību (PAS), bet pierādījumi par šo vingrinājumu efektivitāti ir jaukti. Lai novērtētu, vai uzvedības maiņa, iekļaujot mājas apstākļos veiktus staigāšanas vingrinājumus fizioterapeita uzraudzībā sniedz pozitīvu efektu pacientiem ar PAS salīdzinājumā ar ierasto aprūpi, tika veikts daudzcentru klīniskais pētījums.

Pētījumā tika iekļauti 190 pacienti ar PAS un intermitējošu klaudikāciju no sešām Apvienotās Karalistes slimnīcām laikā no 2018.gada janvāra līdz 2020.gada martam. Dalībnieki (vidējais vecums 68 gadi, 30 % sievietes) tika nejaušināti divās grupās – tie, kas saņēma uzvedības maiņas intervenci ar fizioterapeitu un trenējās izmanotot motivējošu pieeju ikdienas pastaigu vingrinājumos (n = 95) un tie, kas saņēma ierasto aprūpi (n = 95). Primārais pētījuma iznākums bija sešu minūšu staigāšanas attālums trīs mēnešu novērošanas periodā (minimālā klīniski nozīmīgā atšķirība 8–20 m). Tāpat pētījumā tika definēti astoņi sekundāri iznākumi; trīs no tiem bija WELCH (Walking Estimated Limitation Calculated by History) aptaujas anketas rezultāts (no 0 līdz 100 [labākais rezultāts]), BIP (Brief Illness Perceptions) aptaujas anketas rezultāts (no 0–80 punktiem [80 norāda uz negatīvu slimības uztveri]), kā arī TPB (Theory of Planned Behavior) aptaujas anketas rezultāts (3–21 punkts [21 norāda uz labāko attieksmi, subjektīvām normām, uztverto uzvedības kontroli vai nodomu]).

No 190 nejaušināti pētījuma grupās iekļautiem pacientiem, 148 (78 %) noslēdza trīs mēnešu novērošanas periodu. Sešu minūšu staigāšanas distance intervences grupā mainījās no 352,9 m pētījuma sākumā uz 380,6 m trīs mēnešus vēlāk. Ierastās aprūpes grupā – no 369,8 m uz 372,1 m (pielāgotā vidējā atšķirība starp grupām 16,7 m [95 % TI 4,2–29,2 m]; p = 0,009). No astoņiem noteiktajiem sekundāriem iznākumiem pieci nebija statistiski nozīmīgi. Pēc sešu mēnešu novērošanas perioda WELCH rādītāji intervences grupā mainījās no 18,0 uz 27,8 punktiem un nemainījās (20,7 punkti) ierastās aprūpes grupā (p = 0,003). BPI aptaujas anketas rezultāti intervences grupā mainījās no 45,7 uz 38,9, kamēr ierastās aprūpes grupā no 44,0 uz 45,8 punktiem (p < 0,001). TPB aptaujas anketas rezultāti intervences grupā pieauga no 14,7 uz 15,4 punktiem, bet standarta aprūpes grupā mazinājās no 14,6 uz 13,9 punktiem (p = 0,02). Intervences grupā tika novēroti trīspadsmit gadījumi ar nopietniem slimības paasinājumiem (kamēr ierastas aprūpes grupā tādi bija trīs). Pēc šo gadījumu individuālas izvērtēšanas tika spriests, ka šie gadījumi nav saistīti vai mazticami saistīti ar pētījuma norisi.

Šajā pētījumā tika novērota pastaigas vingrinājumu pozitīva ietekme uz pacientu ar PAS un intermitējošu klaudikāciju, vērtējot pēc noietā attāluma pieauguma. Autori aicina turpināt pētījumus, lai izvērtētu ieguvumu ilgtspējīgumu šajā pacientu grupā.

Avots: Bearne LM, Volkmer B, Peacock J, et al. Effect of a Home-Based, Walking Exercise Behavior Change Intervention vs Usual Care on Walking in Adults With Peripheral Artery Disease: The MOSAIC Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;327(14):1344–1355. doi:10.1001/jama.2022.3391