PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai ārsta darba režīms ietekmē ārstēšanas iznākumu?

Doctus
Vai ārsta darba režīms ietekmē ārstēšanas iznākumu?
Pixabay.com
Neskatoties uz to, ka pieaug to ārstu skaits, kas samazina savu klīniskās prakses darba laiku un velta to pētniecībai, administratīvajam darbam vai ģimenei, nav skaidrs, vai šāds darba modelis jebkā ietekmē sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Lai noskaidrotu saistību starp gadā nostrādātām dienām klīnikā un viņa pacientu mirstības rādītājiem, tika veikts šķērsgriezuma pētījums, kurā tika ņemti dati par pacientiem, kas bijuši vismaz 65 gadus veci, stacionēti slimnīcā neatliekamā kārtā laikā no 2011.–2016.gadam. Ņemot vērā, ka stacionārā strādājošie ārsti parasti strādā maiņās, šo ārstu pacienti tika ticami kvazi–nejaušināti balstoties uz stacionāra ārstu darba grafikiem. Tika novērtēta saistība starp stacionāra ārsta nostrādāto dienu skaitu gadā un pacienta mirstību vai atkārtotu stacionēšanas skaitu, pielāgojoties pēc pacienta un ārsta raksturlielumiem un slimnīcas īpatnībām. Datu analīze veikta laikā no 2020.gada jūlija līdz 2021.gada jūlijam. Primārais pētījuma iznākums bija 30 dienu pacienta mirstība un sekundārais – 30 dienu pacienta atkārtota stacionēšana.

No 392 797 analizētajām hospitalizācijām, kur pacientus ārstēja 19 170 stacionāra ārsti (7482 sievietes, 11 688 vīrieši, vidējais vecums 41,1 [8,8] gads), mazāka mirstība bija starp tiem pacientiem, kurus ārstēja ārsti ar vairākām klīniskās prakses dienām gadā. Pielāgotais 30 dienu mirstības rādītājs bija 10,5 % (reference), 10,0 % (pielāgotā risku atšķirība [aRD], -0,5 %; 95 % TI, -0,8–-0,2 %, p = 0,002), 9,5 % (aRD, -0,9 %; 95 % TI, -1,2%–-0,6 %; p < 0,001) un 9,6 % (aRD, -0,9 %; 95 % TI, -1,2%–-0,6; p<0,001) stacionāra ārstiem pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtējā kvartilē pēc nostrādātajām dienām slimnīcā gadā. Atkārtotas stacionēšanas rādītājus neietekmēja tas, cik dienas gadā ārsts ir nostrādājis slimnīcā.

Šajā pētījumā tiek secināts, ka ārsti, kas vairāk dienas gadā strādā slimnīcā, nodrošina zemākus 30 dienu mirstības rādītājus. Pētījuma autori aicina ārstiem, kam jāsabalansē savi klīniskās prakses pienākumi ar ne–klīniskajiem pienākumiem, būtu nepieciešams uzturēt un pilnveidot klīniskās prakses ikdienas darbā.

Avots: Kato H, Jena AB, Figueroa JF, Tsugawa Y. Association Between Physician Part-time Clinical Work and Patient Outcomes. JAMA Intern Med. Published online September 13, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5247