PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai dapagliflozīns ir drošs lietošanai kopā ar citiem kardiāliem medikamentiem?

Doctus
Vai dapagliflozīns ir drošs lietošanai kopā ar citiem kardiāliem medikamentiem?
Pixabay.com
Dapagliflozīns zināms kā medikaments, kas uzlabo klīnisko iznākumu 2. tipa cukura diabēta (CD) pacientiem ar sirds—asinsvadu sistēmas un nieru slimībām. Tomēr kādas ir dapagliflozīna attiecības ar citiem medikamentiem, ko izmanto kardiovaskulāru slimību ārstēšanā šai pacientu grupai?

Lai noskaidrotu, vai dapagliflozīna kardiorenālā efektivitāte un drošuma profils saglabājas neatkarīgi no fonā lietotiem kardiāliem medikamentiem sirds mazspējas (SM) un nieru slimības ārstēšanā 2. tipa CD pacientiem, tika veikta sekundāra datu analīze no pētījuma DECLARE–TIMI 58, kas bija nejaušināts dapagliflozīna vs. placebo pētījums 17 160 pacientiem ar 2. tipa CD un vai nu aterosklerotisku slimību, vai daudziem kardiovaskulāras slimības riska faktoriem. Pacienti tika stratificēti pēc tā, kādus medikamentus viņi lietoja: AKE inhibitorus, ARB, bēta blokatorus, diurētiķus un minerālkortikoīdu receptoru antagonistus (MRA). Pētījums norisinājās no 2013. gada maija līdz 2018. gada septembrim, sekundārā datu analīze tika veikta no 2021. gada februāra līdz 2022. gada maijam. Galvenais pētījuma iznākums bija kardiovaskulāra nāve un hospitalizācija SM dēļ, tikai hospitalizācija SM dēļ un ar nierēm saistīts iznākums (GFĀ samazinājums par ≥ 40 %, termināla nieru mazspēja vai ar nieru slimību saistīta nāve).

No 17 160 pacientiem, kuru dati tika analizēti, AKE inhibitorus/ARB lietoja 13 950 (81 %), bēta blokatorus lietoja 9030 (53 %), diurētiķus lietoja 6205 (36 %) un MRA lietoja 762 (4 %). Izmaiņas asinsspiediena rādītājos un GFĀ, 48 mēnešus lietojot dapagliflozīnu, salīdzinājumā ar placebo netika novērotas neatkarīgi no fona kardiālās terapijas. Dapagliflozīns neatkarīgi no fona terapijas konstanti samazināja kardiovaskulārās nāves + hospitalizācijas SM dēļ, tikai hospitalizācijas SM dēļ un ar nierēm saistītu iznākumu risku (riska attiecības [RA] diapazons no 0,50; 95 % TI 0,39—0,63 līdz 0,82; 95 % TI 0,72—0,95; p > 0,05 katrā gadījumā). Pacientiem, kas lietoja AKE inhibitoru/ARB + bēta blokatoru + diurētiķi (n = 4243), kardiovaskulārās nāves + hospitalizācijas SM dēļ risku un ar nierēm saistītu nelabvēlīgu iznākumu risku dapagliflozīns samazināja attiecīgi par 24 % (RA 0,76; 95 % TI 0,62—0,93) un 38 % (RA 0,62; 95 % TI 0,44—0,87). Netika novērota statistiski nozīmīga zāļu mijiedarbība un tādas nevēlamas blaknes kā akūta nieru mazspēja vai hiperkaliēmija.

Pētnieki secina, ka dapagliflozīna lietošana dažādu kardiālu medikamentu fonā 2. tipa CD pacientiem ir droša un efektīva.

AVOTS: Oyama K, Raz I, Cahn A, et al. Efficacy and Safety of Dapagliflozin According to Background Use of Cardiovascular Medications in Patients With Type 2 Diabetes: A Prespecified Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol. Published online July 20, 2022.