Rosina izmaiņas darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā

Veselības Ministrija . | 2015. gada 28. maijs

Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja.

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts saistīts ar e-veselības ieviešanu Latvijā. Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumi Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" nosaka pienākumu visām ārstniecības iestādēm no 2016.gada 1.janvāra, veicot pacienta ārstēšanu, apstrādā pacienta datus veselības informācijas sistēmā (izraksta elektroniskās receptes, darbnespējas lapas, nosūtījumus utml.).

Projekta mērķis ir noteikt elektronisku darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtību veselības informācijas sistēmā, kā arī pārejas kārtību elektroniskās darbnespējas lapas ieviešanai.

Grozījumu projekts nosaka, ka papīra formāta darbnespējas lapu veidlapu izmantošana ārstniecības iestādēs ir atļauta līdz datu apstrādes tiesību iegūšanai veselības informācijas sistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim. Ārstniecības iestādēm, sākot no 2016.gada 1.janvāra, darbnespējas lapas jāizsniedz tikai elektroniski veselības informācijas sistēmā. Savukārt, no 2015.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim norisināsies elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas pilotprojekts, kurā piedalīsies tās ārstniecības iestādes, kuras vēlēsies izmantot elektroniskās darbnespējas lapas funkcionalitāti jau pirms 2016.gada 1.janvāra.

Tā kā veiktās izmaiņas likumā Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām un Par maternitātes un slimības apdrošināšanu nosaka, ka no 2015.gada 1.jūlija darbnespējas lapā vairs nebūs jāiekļauj darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums par personas neierašanos darbā, par kuru izsniegta darbnespējas lapa, ieviešot elektroniskās darbnespējas lapas, ārstniecības iestādēm samazināsies administratīvais slogs, kas saistīts ar slimība un maternitātes pabalstu pieprasīšanu. Pieprasot pabalstu, cilvēkam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā būs jāiesniedz tikai iesniegums, ka viņš darbanespējas periodā nav strādājis. Tādējādi pabalstu persona varēs pieprasīt arī elektroniski.

Uz augšu ↑