Ilgstoša antibiotiku lietošana saistīta ar paaugstinātu mirstības risku gados vecām sievietēm

Doctus . | 2018. gada 4. aprīlis

Gados vecām sievietēm, kuras ilgstoši lieto antibiotikas ir paaugstināts visu cēloņu mirstības risks un īpaši augsts kardiovaskulārās mirstības risks, salīdzinot ar sievietēm, kuras nelieto antibiotikas.

Pētījumā iekļāva 37 516 sievietes pēc 60 gadu vecuma, kurām pētījuma sākumā nebija sirds slimību vai ļaundabīgu audzēju.

Pēc samērošanas pēc tradicionālajiem riska faktoriem, pētnieki atklāja, ka sievietēm, kuras lieto antibiotikas 2 mēnešus vai ilgāk ir par 27 % lielāks risks nomirt no jebkāda cēloņa un par 57 % lielāks risks nomirt no sirds un asinsvadu slimībām, salīdzinot ar tām sievietēm, kuras nelietoja antibiotikas.

Attiecībā uz mirstību no vēža netika konstatēta saistība starp antibiotiku lietošanu (HR=0,83; 95 % TI [0,63 – 1,09]).

Rezultāti tika samēroti pēc tādiem faktoriem, kā slimību statuss anamnēzē, indikācijas antibiotiku lietošanai, demogrāfiskiem faktoriem, ķermeņa masas indeksa, dzīvesveida un diētas faktoriem.

Antibiotiku lietošana izmaina zarnu mikrofloru, šīs izmaiņas var saglabāties gadiem, tāpat pieaugoša problēma ir antibiotiku rezistence. Līdz šim nebija analizēta antibiotiku lietošana saistībā ar mirstības rādītājiem, bet kā pierāda šis pētījums, tad ilgstoša antibiotiku lietošana var paaugstināt arī mirstības rādītājus.

AVOTS: Melville NA. Older Age, Long-term Antibiotic Use Linked to Mortality Risk. Medscape, April 02, 2018.

Uz augšu ↑