Fiziska distancēšanās, masku lietošana un acu aizsargāšana pasargā no Covid-19, pierādījumos balstīti secinājumi

Doctus . | 2020. gada 3. jūnijs

Visaptverošs esošo pierādījumu pārskats apstiprina, ka fiziskas distances ievērošana (divi metri vai vairāk) palīdz novērst Covid-19 pārnešanu no vienas personas uz otru. Sistemātisku pārskatu un meta-analīzi pasūtīja Pasaules veselības organizācija

Smags akūts respiratorā sindroma koronavīruss 2 (SARS-CoV-2) izraisa Covid-19 un cieša kontakta ceļā izplatās no cilvēka uz cilvēku. Pārskata mērķis bija izpētīt fiziskā attāluma, sejas masku un acu aizsardzības ietekmi uz vīrusu pārnešanu veselības aprūpes un ar veselību aprūpi nesaistītā (piemēram, sabiedrībā) vidē. Tika veikta Bajesīna meta-analīze un nejaušināšana sefekta metaregresija. Ticamība tika novērtēta pēc Kohreina metodes un GRADE pieejas.

Tika identificēti 172 novērošanas pētījumi no 16 valstīs un sešiem kontinentiem un 44 pētījumos salīdzināja veselības aprūpes un ar veselības aprūpi nesaistītus apstākļus (n = 25697 pacienti). Vīrusu pārnešana bija zemāka ar fizisku attālumu 1 m vai vairāk, salīdzinot ar attālumu, kas mazāks par 1 m (n = 10736, apvienotā koriģētā koeficienta attiecība [aOR] 0,18, 95 % TI [0,09 - 0,38]; riska starpība [RD]= -10,2 %, 95% TI [-11, 5 – -7,5]; mērena noteiktība); aizsardzība palielinājās, jo attālums tika pagarināts (relatīvā riska izmaiņas [RR] 2,02 / m; mērena noteiktība). Sejas maskas lietošana varētu ievērojami samazināt infekcijas risku (n = 2647; aOR = 0,15, 95% TI [0,07–0,34], RD= -14,3%, 95 % TI [-15, 9 – -10,7]; zema noteiktība), ar spēcīgākām saistībām ar N95 vai līdzīgiem respiratoriem, salīdzinot ar vienreiz lietojamām ķirurģiskām maskām vai līdzīgām (piemēram, atkārtoti lietojamām 12–16 slāņu kokvilnas maskām). Acu aizsardzība bija saistīta arī ar zemāku inficēšanās risku (n = 3713; aOR= 0,22; 95 % TI [0,12 – 0,39], RD= -10,6 %, 95 % TI [-12, 5 – -7,7]; zema noteiktība).

Sistemātiskā pārskata un meta-analīzes rezultāti apstiprina, ka fiziskā distancēšanās (distance 1 m vai vairāk) samazina inficēšanās risku ar SARS-CoV-2. Šie atklājumi arī apstiprina, ka sejas masku, respiratoru un acu aizsardzības optimāla izmantošana ir svarīga sabiedriskās vietās un veselības aprūpes iestādēs.

 

AVOTS: Chu DK, Akl EA, Duda S, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 2020

Uz augšu ↑