PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bezmiegs. Kāpēc un kā risināt?

L. Sīle
Bezmiegs. Kāpēc un kā risināt?
Pexels.com
Arvien vairāk mūsdienās pieaug interese par miega traucējumiem, attīstās miega zinātne un dažādu profesiju pārstāvji ar labiem panākumiem specializējas miega traucējumu ārstēšanā. Jāatzīmē, ka pacienta sūdzības par miegu var izskanēt jebkura ārsta kabinetā un patiesībā ir viens no visbiežākajiem pavadošajiem simptomiem neiroloģisku, somatisku, psihiatrisku un citu slimību norisē.

Rakstā sniegti praktiski ieteikumi, kā atšķirt bezmiega cēloņus, noorientēties pacienta veselības un dzīves sarežģījumos un ieteikt pareizāko risinājumu.

Normāls miegs

Zaudētas miega stundas ir iemesls nogurumam dienā, kognitīvo funkciju produktivitātes samazinājumam, piemēram, koncentrēšanās grūtībām, garastāvokļa svārstībām, hor­monālām izmaiņām. Miega trūkums ietekmē mācīšanās procesus un atmiņu veidošanos. Pieaugušajiem vidēji miegā jāpavada 7—8 stundas, [1] bet miega vajadzība var individuāli variēt — var būt “mazie gulētāji”, kam vajag mazāk nekā sešas stundas, un “ilgie gulētāji”, kam nepieciešamas vismaz deviņas stundas. [2]

Miega ilguma nepieciešamību visprecīzāk raksturo pašsajūta pēc pamošanās — vai cilvēks jūtas atpūties un spēj funkcionēt atbilstoši vajadzībām.

Miegu regulē divi organisma procesi: cirkadiānā un homeostāzes sistēma. [1] Cirkadiānā sistēma jeb “bioloģiskais pulkstenis” funkcionē ar specifisku šūnu palīdzību suprahiazmātiskajā kodolā (SCN) hipotalāmā, iz­­man­tojot gaismas svārstības (arī temperatūras izmaiņas) diennakts laikā; caur šo mehānismu tiek regulēts miega—nomoda cikls, hormonu izdale un dažu orgānu (piemēram, aknu) darbības aktivitāte diennakts laikā.

SCN ir pašpietiekams mehānisms, kas darbojas neatkarīgi no noguruma vai miega daudzuma. Cirkadiānie procesi var būt vienfāziski, piemēram, kad miegainība parādās ap vienpadsmitiem vakarā un pīķi sasniedz ap četriem rītā, vai bifāziski (piemēram, Vidusjūras apgabalos), kad miegs “nāk arī pa dienu”, ir pieņemts ieturēt siestu jeb diendusu no diviem līdz četriem dienā, pēc tam miegainība atkal parādās uz nakti.

Homeostāzes procesi ir atkarīgi no nomoda, to uzdevums ir ķermenī neļaut attīstīties miega “parādam”, tāpēc aptuveni 16 stundas pēc pēdējās pamošanās ķermenis atkal signalizēs par nepieciešamību gulēt. Iejaukšanās šajos mehānismos var būt pamata cēlonis bezmiegam: maiņu darbs ar spilgtu gaismu vakaros un naktīs, emocionāli un intelektuāli spēcīgi provocējoši notikumi pirms miega (strīdi, mācīšanās, nepatīkamas ziņas, asa sižeta filmas, raizēšanās par nākamo dienu), fiziskas aktivitātes vēlu vakarā (izņemot seksuālas aktivitātes, kas veicina oksitocīna un prostaglandīnu izdalīšanos un ir pat vēlamas). 

Miega struktūra

Miega struktūra, ko mēdz dēvēt arī par miega arhitektūru, sastāv no iemigšanas jeb latentās fāzes [3] un divām svarīgākajām miega daļām — ātro acu kustību fāzes REM (rapid eye movement) un neātro acu kustību fāzes nREM (non-rapid eye movement), kam ir četras fāzes. [1] Ir avoti, kuros minētas trīs [4] fāzes. Miega struktūra attēlota 1. tabulā.

Miega fāzes un to apraksts Miega fāzes un to apraksts
1. tabula
Miega fāzes un to apraksts

Svarīgākais par miega fāzēm — REM miegā visbiežāk notiek sapņošana, un tā ir miega fāze, kad cilvēkam ir muskuļu paralīze, kuru nereti var atcerēties. nREM 1 fāzē notiek iemigšana, palēninās elpošana un sirdsdarbība, kas turpina palēnināties nREM 2 fāzē. Ja cilvēks tiek pamodināts pirmajā vai otrajā fāzē, var būt subjektīva sajūta, ka iemigšana nemaz nav notikusi. nREM 3 un nREM 4 ir dziļā miega fāzes, kad izdalās augšanas hormons, tā ir nozīmīga fāze organisma atjaunošanās procesiem. Vērojot no malas, izskatās, ka guļošais cilvēks 3. un 4. fāzē ir bāls un mierīgs, sirdsdarbība un elpošana ir lēnāka. Ja cilvēku uzmodina trešajā un ceturtajā fāzē, tad pamošanās ir grūta, to pavada dezorientācija un apjukums.

Arī normālas miega fizioloģijas ietvaros cilvēks var pamosties vairākas reizes naktī līdz divām minūtēm, svarīgi, lai šo pamošanos nepavadītu trauksme vai ārēji kairinātāji, kas neļauj pēc tam atkal iemigt. Jāņem vērā, ka miega struktūra dažādos vecumposmos mainās atbilstoši organisma prasībām, piemēram, bērniem un jauniešiem būs garāka nREM 3 fāze, kad izdalās augšanas hormons, savukārt pēc 70 gadu vecuma šī miega fāze izteikti saīsinās, bet vecumā līdz 50 gadiem laiks, kas tiek pavadīts nomodā gultā, ir ~ 10 % no miegam atvēlētā laika, pēc 70 gadiem šis laiks pagarinās līdz pat 40 %. [1]

Bezmiega definīcija slimību klasifikatoros

Ikdienā biežāk izmantotie klasifikatori DSM–V un SSK–10 bezmiega (insomnia) kritērijos kā svarīgāku rādītāju iekļauj dzīves kvalitātes izmaiņas un funkcionēšanas traucējumus nekā miega ilgumu. SSK–10 bezmiegu klasificē kategorijā Neorganiski miega traucējumi — ne­organisks bezmiegs. [5]

Lai pacientam noteiktu bezmiega diagnozi, jāizpildās šiem kritērijiem:

 1. grūtības iemigt, gulēt nepamostoties vai ir sliktas kvalitātes miegs,
 2. miega traucējumi atkārtojas vismaz trīs reizes nedēļā vismaz mēnesi ilgi,
 3. ir traucējoša miegainība dienā, pārņemošas domas par miegu vakaros un naktīs, uztraukums par neiemigšanu,
 4. nepietiekamais miegs/nepietiekamās kvalitātes miegs izraisa ievērojamu distresu ikdienā un traucē veikt ierastās ikdienas aktivitātes.

SSK–10 klasifikatorā norādīts, ka “pārejošs bezmiegs” nav uzskatāms par bezmiega diagnozi. Dzīvē ir daudzas situācijas, kas saistītas ar psihoemocionāliem pārdzīvojumiem un var izsaukt īslaicīgus miega traucējumus, kam atbilstošie kodi būtu F43.0 akūta stresa reakcija vai F43.2 adaptācijas traucējumi.

DSM–V klasifikatorā [6] bezmiegs ir miega—nomoda traucējumu grupā un kritēriji bez­miega diagnosticēšanai ir šādi:

 1. Primārās sūdzības saistītas ar neapmierinātību ar miega kvalitāti vai kvantitāti, ko var saistīt ar šādām sūdzībām:
  • grūtības iemigt,
  • grūtības nogulēt miegā, ko raksturo biežas pamošanās un nespēšana iemigt pēc tam,
  • celšanās agrāk, nekā būtu nepieciešams, un nespēja iemigt pēc tam, kad ir notikusi pamošanās.
 2. Miega traucējumi izsauc ievērojamas grūtības sociālajā, profesionālajā, izglītības un citās funkcionēšanas sfērās.
 3. Miega traucējumi ir vismaz trīs naktis nedēļā.
 4. Miega traucējumi ir trīs mēnešus ilgi.
 5. Bezmiegs nav izskaidrojams ar citiem miega traucējumu veidiem (narkolepsija, ar elpošanu saistīti miega traucējumi, cirkadiānā ritma miega—nomoda traucējumi vai parasomnijas).
 6. Komorbīdas psihiskas slimības vai komorbīdi medicīniski stāvokļi neizskaidro bezmiega cēloņus.

Padziļinātākai interesei miega traucējumu gadījumos noteikti būtu jāiepazīstas ar International Classification of Sleep disorders 2nd Edition. [7] Vērts atcerēties klasifikācijā minētos bezmiega veidus, jo tie norāda uz iespējamiem bezmiega cēloņiem. Bezmiegu var iedalīt:

 • adaptācijas bezmiegs,
 • psihofizioloģisks bezmiegs,
 • paradoksāls bezmiegs,
 • idiopātisks bezmiegs,
 • bezmiegs, kas saistīts ar psihisku slimību,
 • nepareizas miega higiēnas izraisīts bezmiegs,
 • nepareizas “miega uzvedības” izraisīts bezmiegs bērnībā,
 • bezmiegs saistībā ar medikamentu vai apreibinošu vielu lietošanu,
 • medicīniska stāvokļa izraisīts bezmiegs,
 • bezmiegs, kuru nav izraisījusi vielu lietošana, zināmi fizioloģiski cēloņi (neorganisks bezmiegs),
 • fizioloģisks (organisks) bezmiegs.

Kopumā dažādi miega traucējumu veidi tiek novēroti 35—50 % cilvēku, biežāk no miega traucējumiem cieš sievietes, seniori un cilvēki, kam konstatēti psihiski traucējumi. Biežākais no miega traucējumiem ir bezmiegs, ko dzīves laikā pieredz ~ 11 % populācijas. [8]

Bezmiega atpazīšana un diagnostika

Pacientu sūdzības par miega traucējumiem var būt ļoti daudzveidīgas.

Lai noorientētos, vai traucējumi tiešām saistāmi ar bezmiegu, jāatceras, ka to raksturo pieci simptomi: agra pamošanās, grūtības iemigt, miega pārtraukumi, miegs bez atpūtas sajūtas un miega “rezistence” jeb pat lielā nogurumā iemigt nav iespējams. [9]

Īss algoritms, kā atšķirt bezmiegu no citiem miega traucējumiem, sniegts 2. tabulā. Jautājumi, kas būtu jāuzdod katram pacientam, kurš sūdzas par miega traucējumiem:

Sūdzības par miega traucējumiem Sūdzības par miega traucējumiem
2. tabula
Sūdzības par miega traucējumiem

 1. Cik ilgā laikā aizmiegat?
 2. Vai naktī pamostaties? Ja jā, cik bieži?
 3. Cik ilgā laikā varat iemigt pēc pamošanās?
 4. Cik ilgā laikā pamostaties?
 5. Kāds ir jūsu dienas režīms? Cikos jums sākas darbs/mācības, cikos esat ieradis iet gulēt?
 6. Kā jūs raksturotu savu miega kvalitāti (ballēs no 1 līdz 10)?
 7. Vai no rīta jūtaties izgulējies?
 8. Vai guļat diendusas? Vai mēdzat neplānoti aizmigt pa dienu?
 9. Kas neļauj jums aizmigt — vai ir nevēlamas kustības kājās? Vai domājat par dienas notikumiem? Vai satraucaties par nākamo dienu? Vai grūtāk iemigt ir svētdienu vakaros pirms darba nedēļas sākuma?
 10. Vai ģimenes locekļi jums ir stāstījuši, ka miega laikā uzvedaties savādi?
 11. Vai ģimenes locekļi ir stāstījuši, ka skaļi krācat, vai ir skaņas, kas liecina par īslaicīgu elpošanās apstāšanos un tad atsākšanos?
 12. Cik daudz ikdienā lietojat tēju, kafiju, kolu, enerģijas dzērienus?
 13. Cik daudz ikdienā lietojat alkoholu?
 14. Kādus medikamentus lietojat (gan tos, ko izraksta ārsts, gan bezrecepšu zāles)?
 15. Ar kādām slimībām slimojat?
 16. Vai, sākoties miega traucējumiem, jūsu dzīvē nenotika krasas pārmaiņas (šķiršanās, darba zaudējums, vardarbība, dzīvesvietas maiņa, cita veida profesionāla vai personiska krīze)?

Būtiski ir pacientu rūpīgi izjautāt par visām blakusslimībām un lietotajiem medikamentiem. Biežākie somatiskie cēloņi bezmiegam ir hroniskas sāpes (artrīts, fibromialģija u.c.), hipertireoze, cukura diabēts, dekompensētas kardiālas slimības, slimības ar elpošanas mazspēju un uroģenitālas slimības. [2; 3] Bezmiega un somatisko slimību sakarība var būt abpusēja — bezmiegs pasliktina kopējo veselības stāvokli, bet hroniskas slimības un to ārstēšanas metodes var būt iemesls bezmiegam.

Izvērtējot miega traucējumu raksturu, var izmantot pacienta subjektīvo miega traucējumu aprakstu (atbildes uz augstākminētajiem jautājumiem) un miega dienasgrāmatu. Brīvpieejas miega dienasgrāmata un tās aizpildīšanas instrukcijas atrodamas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mājaslapā, to var pildīt jebkurā vecumā, atceroties, ka nogulētās stundas ir jāaizkrāso, savukārt nomoda stundas jāatstāj baltas (pieejama https://www.bkus.lv/lv/content/miega-dienasgramatas).

Miega dienasgrāmatas pieraksts var attēlot arī miega laika nobīdes (piemēram, ejot vēlāk gulēt, cilvēks arī vēlāk ceļas; strādājot maiņu darbu, pakāpeniski notiek miega fāzes pārbīdes), kas var būt tieši saistīta ar miega režīma traucējumiem. Tāpat miega dienasgrāmatā var novērot kādas īpašas dienas mēnesī vai nedēļā, kad pacients guļ sliktāk, un tad, iespējams, vainojams kāds ārējs cēlonis (stress, medikamentu vai vielu lietošana).

Objektīvas miega novērtēšanas metodes ir aktigrāfija (nomoda un miega pieraksts, ko reģistrē speciāla ierīce, kura darbojas līdzīgi kā viedpulksteņu lietotne), polisomnogrāfija (miega laikā tiek veikts EEG, EMG, EOG, EKG pieraksts, ko pēc tam analizē) un video novērošana naktī, kas palīdz novērtēt parasomnijas.

Jebkurā gadījumā miega traucējumu izvērtēšana nedrīkst notikt, vispirms pacientu neizjautājot par viņa dzīves situāciju (psiholoģiskajiem faktoriem, emocionāliem pārdzīvojumiem), jāņem vērā blakusslimības un lietotie medikamenti.

Bezmiegs īpašās pacientu populācijās

Bezmiegs kā simptomātiska izpausme ir daudzu psihisku traucējumu — garastāvokļa traucējumu, trauksmes, posttraumatiskā stresa sindroma, šizofrēnijas un pat demences — pavadonis.

Bezmiegam ar šiem psihiskajiem traucē­jumiem ir savstarpējas ietekmējošas attiecības, piemēram, kā psihiskas slimības paasinājuma palaidējmehānismam (mānijas epizode bipolāru afektīvu gadījumā var sākties ar bezmiegu), bezmiegs var būt sekas ilgstošai trauksmei vai arī bezmiegs ir viens no simptomiem (kopā ar dramatiskiem sapņiem) posttraumatiskā sindroma gadījumā. Nosakot pacientiem ārstēšanu miega traucējumiem, būtiski ņemt vērā psihisko slimību anamnēzi un medikamentu lietošanu.

Depresijas gadījumā bezmiegs (dažkārt hipersomnija) ir viens no depresijas simptomiem. Uzlabojoties depresijas ārstēšanai, uzlabojas arī miega kvalitāte. Medikamenti depresijas un arī trauksmes ārstēšanai ir antidepresanti — daži no tiem var izsaukt miega traucējumus, piemēram, selektīvais serotonīna atpakaļsaistes inhibitors fluoksetīns un selektīvais serotonīna un noradrenalīna atpakaļsaistes inhibitors venlafaksīns. [10]

Ja pacientiem ar depresiju vairāk raksturīgi miega traucējumi ar cirkadiāno ritmu pārbīdi, celšanos pirms noteiktā laika, tad pacientiem ar trauksmi biežāk būs novērojamas grūtības iemigt un notiks pamošanās vairākas reizes miega laikā ar trauksmainām domām.

Posttraumatiskā stresa sindroma gadījumā 70—90 % pacientu pieredz miega traucējumus, biežākie ir bezmiegs un parasomnijas (nakts šausmas), [11] tāpēc būtiski izvērtēt, vai pacients nav pārcietis kādas psiholoģiskas traumas (seksuālu, fizisku vai emocionālu vardarbību) vai emigrējis no karadarbības zonām.

Pacientiem ar neiroloģiskām slimībām miega traucējumi var būtiski ietekmēt rehabilitācijas procesu, palēninot atveseļošanos. Bezmiegs raksturīgs pacientiem pēc insulta [12] un pacientiem ar neirodeģeneratīvām slimībām. [13] Interesanti, ka Alcheimera demences gadījumā bezmiegs var būt viens no pirmajiem simptomiem, jāuzmanās ar farmakoloģiskās terapijas nozīmēšanu, jo benzodiazepīni var padziļināt kognitīvos traucējumus, savukārt antidepresanti var izraisīt jatrogēnus REM fāzei raksturīgos miega uzvedības traucējumus.

Senioriem būtiski ir ievērot dienas režīmu un veikt jēgpilnas nodarbes, lai cēlonis sūdzībām par bezmiegu naktīs nebūtu gulšņāšana un garlaikošanās dienas laikā.

Bezmiega ārstēšana

Kad bezmiega iespējamais cēlonis noskaidrots, tad, sākot pacienta ar bezmiegu ārstēšanu, jābūt atbildēm uz šiem jautājumiem:

 • galvenie bezmiega simptomi,
 • komorbīdas slimības un kontrindikācijas medikamentiem,
 • iepriekšējā terapija un tās rezultāti,
 • pacienta vēlmes, gaidas un ārstēšanas mērķi. [10]

Bezmiega ārstēšana iedalāma trīs secīgos posmos:

 1. izglītošana par miega higiēnu,
 2. biheiviorālās metodes un hronomodulējošās metodes,
 3. farmakoloģiskā terapija.

Miega higiēna

Miega higiēnas ievērošana ir pamats, lai sagaidītu veselīgu miegu. Diemžēl lielākajā skaitā gadījumu miega higiēna netiek ievērota un pacienta dzīvesveids (mazkustīgums, liekais svars, smēķēšana, alkohola lietošana, viedierīču lietošana un strādāšana pie datora gultā) nevar būt savienojams ar dabisku un veselīgu miegu.

Lai gan dzīvesveida maiņa un miega higiēnas ievērošana (3. tabula) pacientos izraisa pretestību, ir jāatrod veids, kā cilvēku motivēt soli pa solim īstenot pārmaiņas ikdienas režīmā.

Ieteikumi labai miega higiēnai [2] Ieteikumi labai miega higiēnai [2]
3. tabula
Ieteikumi labai miega higiēnai [2]

Kognitīvi biheiviorālā terapija

“Zelta standarts” miega traucējumu ārstēšanā ir kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT). [10]

Bezmiega ārstēšanā var rekomendēt vizītes pie KBT terapeita. Dažas KBT tehnikas var izmantot dažādos apstākļos, un ar tām pacientu var iepazīstināt vizītes laikā.

Izplatītākās KBT tehnikas miega traucējumu ārstēšanā ir progresīvā muskuļu relaksācija (var izmantot interneta vidē atrodamās pamācības un pašpalīdzības lietotnes ar atslēgas vārdiem progressive muscle relaxtion), stimulu kontroles terapija (gultā apgulties tikai tad, kad nāk miegs, aizliegtas diendusas, stingri jāievēro gulētiešanas un celšanās grafiks), guļamistabai vienmēr jābūt tumšai un vēsai, gulta tikai miegam), miega ierobežošanas plānošana (stingri noteikts laiks, ko drīkst pavadīt miegā).

Hronomodulācija jeb gaismas terapija ir metode, kad, izmantojot spilgtu gaismu, tiek ietekmēta fotobiomodulācija (fotoreceptori, kas satur fotopigmentu melanopsīnu, reaģē uz gaismu zilajā spektrā) un pakāpeniski atjaunojas cirkadiānie ritmi, pagarinot miega ilgumu, pacientam noteiktu laikā jāuzturas gaismā (10 000 luksi rīta pusē, ap 7000 luksiem dienas vidū). [10]

Farmakoterapija

Kad ar pacientu bijusi saruna par iespējamiem bezmiega cēloņiem un veiktas dzīvesveida korekcijas, pamatslimību terapijas pielāgošana, var apsvērt miega līdzekļu nozīmēšanu.

Bezmiega farmakoloģiskā ārstēšanā vienmēr rūpīgi jāizsver riski un ieguvumi. Skaidrs ieguvums ir ātrais afekts, un pacientam rodas ticība, ka atkal var “izgulēties”, bet vienmēr ir svarīgi skaidrot iespējamos pierašanas riskus un medikamenta pārtraukšanas atsitiena fenomenu jeb iespējamību, ka bez medikamentu lietošanas bezmiegs var atgriezties.

Pamatprincipi miega līdzekļu izrakstīšanai:

 • jālieto vismazākā efektīvā deva,
 • katrā iespējamā gadījumā nozīmēt lietošanai intermitējoši (katru otro nakti vai pēc individuālas nepieciešamības),
 • nozīmēt īslaicīgai lietošanai,
 • lietošanu pārtraukt pakāpeniski,
 • izglītot pacientu par veselībai un dzīvībai bīstamām situācijām, lietojot alkoholu kopā ar miega līdzekļiem,
 • rūpīgi jāseko līdzi, kādu medicīnisko stāvokļu gadījumā miega līdzekļi ir kontrindicēti. [3]

Farmakoloģisko terapiju bezmiega gadījumā parasti sāk ar medikamentiem, kas iedarbojas uz gamma aminosviestskābes (GASS) sistēmu, pastiprinot GASS inhibējošo iedarbību. Biežāk izmantotās medikamentu grupas ir benzodiazepīni (triazolāms, lorazepāms, nitrazepāms, diazepāms, oksazepāms, alprazolāms) un z zāles (zolpidēms, zopiklons, eszopiklons).

Pirms benzodiazepīnu nozīmēšanas rūpīgi pacientam jāizskaidro, ka to lietošanas ilgums vidēji ir divas nedēļas, atsevišķos gadījumos ne ilgāk par trīs mēnešiem (jāiepazīstas ar preparāta lietošanas instrukciju). Benzodiazepīniem parasti ir ilgāks pusizvades periods, tāpēc tie var nodrošināt arī ilgāku miegu (piemēram, lorazepāma T1/2 10—20 h, alprazolāma T1/2 9—20 h, diazepāma T1/2 2—60 h, oksazepāma T1/2 5—20 h), savukārt z zālēm pusizvades periods ir īsāks (piemēram, zolpidēma T1/2 1,5—3 h), šie medikamenti paredzēti iemigšanai.

Salīdzinot z zāles ar benzodiazepīniem, to priekšrocība ir mazāka varbūtība būt “paģiru” sindromam no rīta, bet šāda medikamentu ietekme jāizvērtē katrā gadījumā individuāli. Starp citu, viens no jaunākajiem medikamentiem miega līdzekļu grupā ir S enatiomērs eszopiklons, kas ir pārāks ar to, ka var tikt lietots 12 mēnešus, novērota salīdzinoši vieglāka atcelšana.

No bezrecepšu medikamentiem bezmiega ārstēšanai var lietot melatonīnu; jāatzīmē, ka eksogēnais melatonīna pusizvades periods ir aptuveni viena stunda, kamēr endogēnais melatonīns noārdās visas nakts laikā.

Hipnotisku efektu var izraisīt arī antihistamīni un medikamenti, kas ietekmē histamīna–1 receptorus, piemēram, kvetiapīns mazās devās 25—100 mg (ļoti uzmanīgi jāseko devas efektam). [14] 

Atsevišķa medikamentu klase, kuras lietošana apsverama bezmiega ārstēšanā, ir antidepresanti ar sedatīvu ietekmi: mirtazapīns, paroksetīns, agomelatīns un amitriptilīns. [3] Šo medikamentu lietošanu var apsvērt ilgstoša bezmiega gadījumā; ja nav klīniskā efekta pēc pirmās atkārtotās vizītes, būtu vēlama psihiatra konsultācija. 

Noslēgumā

Bezmiegs ir būtisks dzīves kvalitāti ietekmējošs rādītājs. Bez veselīga miega nav iespējama pilnvērtīga ikdienas dzīve. Ārstam jābūt proaktīvam, pacientu izjautājot par miega kvalitāti un to ietekmējošiem medicīniskiem un nemedicīniskiem cēloņiem, bet pacientam jābūt gatavam, ka bezmiega ārstēšanā liela nozīme būs paša motivācijai un spējai ieviest strukturētas un pamatotas pārmaiņas dzīvē, medikamentu nozīmei paliekot tikai papildinošai ārstēšanas procesā.

Kopsavilkums

 • Bezmiegu raksturo pieci simptomi: agra pamošanās, grūtības iemigt, miega pārtraukumi, miegs bez atpūtas sajūtas un “rezistence” miegam.
 • Izvērtējot miega traucējumu raksturu, var izmantot pacienta subjektīvo miega traucējumu aprakstu un miega dienasgrāmatu.
 • Objektīvas miega novērtēšanas metodes ir aktigrāfija, polisomnogrāfija un video novērošana naktī, kas palīdz novērtēt parasomnijas. 
 • Vispirms pacients jāizjautā par viņa dzīves situāciju, jāņem vērā blakusslimības un lietotie medikamenti, tikai tad var notikt miega traucējumu izvērtēšana.

Literatūra

 1. Wilson S, Nutt D. Sleep Disorders. Oxford University press, 2013.
 2. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9th edition. Wolters Kluwer, 2015.
 3. Tērauds E, Andrēziņa R. Miega traucējumi, Ārstēšanas iespējas. Latvijas Psihiatru asociācija, 2012.
 4. Celmiņa M, Mičule. Parasomijas. Latvijas Ārsts, 2021. gada marta izdevums.
 5. The International Classification of diseases, Classification of Mental and Behavioral Disorders. Diagnostic criteria for research. WHO, 1993.
 6. Diagnostic and Statistical manual of mental disorders. 5th edition. American Psychiatric association, 2013.
 7. The International Classification of Sleep Disorders. 2nd ed.: American Academy of Sleep Medicine; 2005. 
 8. Asleep on the job: Costs of inadequate sleep in Australia. Deloitte Access Econmoics. (2017).
 9. Gauld C, Lopez R, Morin CM, et al. Why do sleep disorders belong to mental disorder classifications? A network analysis of the “Sleep-Wake Disorders” section of the DSM-5. Journal of psychiatric research, 2021; 142: 153-159. doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.050.
 10. Chance Nicholson W, Pfeiffer K. Sleep Disorders and Mood, Anxiety, and Post-Traumatic Stress Disorders: Overview of Clinical Treatments in the Context of Sleep Disturbances. The Nursing clinics of North America, 2021; 56(2): 229-247. doi.org/10.1016/j.cnur.2021.02.003.
 11. Lewis C, Lewis K, Kitchiner N, et al. Sleep disturbance in post-traumatic stress disorder (PTSD): a systematic review and meta-analysis of actigraphy studies. European journal of psychotraumatology, 2020; 11(1): 1767349. doi.org/10.1080/20008198.2020.1767349.
 12. Baylan S, Griffiths S, Grant N, et al. Incidence and prevalence of post-stroke insomnia: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev, 2020; 49: 101222.
 13. Voysey ZJ, Barker RA, Lazar AS. The treatment of sleep dysfunction in Neurodegenerative disorders. Neurotherapeutics, 2020. doi.org/10.1007/s13311-020-00959-7.
 14. Stahl SM. Dopamine system stabilizers, aripiprazole, and the next generation of antipsychotics, part 1, “Goldilocks” actions at dopamine receptors. J Clin Psychiatry, 2001; 62(11): 841-842. doi:10.4088/jcp.v62n1101.