PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

XIX Pasaules hipnoterapeitu kongress Brēmenē

I. Roja
2012. gada oktobrī piedalījos XIX Pasaules hipnoterapeitu kongresā Vācijas pilsētā Brēmenē, kuru organizēja un vadīja Starptautiskā hipnoterapeitu biedrība un Rotveilas Miltona Eriksona institūts. Kongresa psihodinamiskās psihoterapijas pētījumu sēdē prezentēju savu pētījumu "Īstermiņa psihoterapija strādājošiem pieaugušiem ar trihotillomānijas klīnisko diagnozi".

Atskats uz kongresā dzirdēto

Kopš franču neirologa Žana Šarko, skotu ķirurga Džeimsa Breda, krievu neirofiziologa Ivana Pavlova atklājumiem cilvēka psihisko aktivitāšu - hipnozes fenomenu - jomā, kopš austriešu psihiatra Zigmunda Freida, vācu psihiatra Jāņa Šulca, amerikāņu psihiatra Miltona Eriksona atklājumiem klīniskās hipnoterapijas jomā - mūsdienu ārstnieciskā hipnoterapeitiskā komunikācija ir kļuvusi par efektīvu psihodinamisku terapiju multimodālā integratīvā psihoterapijā (patlaban ir vairāk kā 200 psihoterapijas modalitāšu). XIX Pasaules Hipnoterapeitu Kongresa darba laikos no 9:00-18:00 bija iespēja noklausīties aktuālas teorētiskās lekcijas. Par savu pieredzi psihodinamiskā psihoterapijā, ārstnieciskā hipnoterapijā, darbā ar indivīdu, grupu, pāri un ģimeni stāstīja starptautiski atzīti psihiatri, neirologi un psihologi, zinātnisku grāmatu autori Eiropā un Amerikā: profesori Kamillo Lorado, Irvings Kiršs, Dž. De Benedittis, Valters Bongarts, Katalīna Varga, Mihails Japko, Džefrijs Zeigs, Bernhards Trenkle, Assens Alladins, Ēriks Vermetens u.c. Tās bija jaunas atziņas un praktiska pieeja pacientu ar depresiju, trauksmi, sociālām fobijām ārstēšanā, kā arī pacientu ar dažādām neirozēm, hroniskām psihogēniskām sāpēm ārstēšanā.

Piemēram - strādājot ar pacientiem, kuri cieš no depresīva garastāvokļa, izdegšanas sindroma, bezmiega - hipnoterapeitisko sesiju laikā pacientā tiek attīstīta paškorekcija. Tiek koriģēti negatīvas domāšanas, uzvedības un emocionālas reaģēšanas stereotipi. Tiek veidoti pacientam nozīmīgi veselīgas komunicēšanas stereotipi, izmantojot metaforisko un iztēles domāšanu. Pielietojot mājās CD ar pozitīvas pašietekmes ierakstu - katrs indivīds var nostiprināt hipnoterapeitisko sesiju laikā apgūto mentālo un fizisko relaksācijas spēju, var trenēties psihotraumējošo situāciju veselīgā pārstrādē. Īstermiņa psihoterapijai - ārstnieciskai hipnoterapijai - pēdējos desmit gados ir būtiska nozīme mūsdienu stresa menedžmentā, bezmiega menedžmentā, komunikācijā ar sievietēm, kuras cieš no galvassāpēm, vaginisma, komunikācijā ar vīriešiem, kuri cieš no erektīlas disfunkcijas, neveiksmes gaidīšanas sindroma.

Aktuāli bija ziņojumi par īstermiņa psihodinamiskas hipnoterapijas pielietošanu strādājošiem pacientiem ar psihosomatiskām, neirotiskām veselības problēmām (piemēram - psihogēniski kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, ādas saslimšanas, sociālās fobijas, anoreksija, bulīmija): šiem indivīdiem 2-4 nedēļu laikā tiek pielietotas hipnosomatiskas, kognitīvas ārstnieciskās hipnoterapijas sesijas. Ārsts hipnoterapeits ar pacientu tiekas 1-2 reizes nedēļā, vienas ārstnieciskās sesijas ilgums - 45-60 minūtes. Terapijas kursa laikā nostiprinās pacienta "Ego", tiek veselīgi pārstrādāti psihotraumējošie pacienta biogrāfijas notikumi. Hipnoterapijas kursa rezultātā - sastopoties ar jaunam negatīva stresa situācijām reālajā dzīvē, arī darba vidē - cilvēks izvēlas veselīgu domāšanas un reaģēšanas veidu. Ārstnieciskās hipnoterapijas pielietošana kombinētā terapijā kopā ar psihofarmakoloģiskiem medikamentiem, analgētiķiem vai citiem nepieciešamiem medikamentiem - ļauj terapijas kursa laikā samazināt nepieciešamā medikamenta sākotnējo devu: katamnēzes dati pēc terapijas kursa liecina, ka daudzi indivīdi regulāri pielieto pašrelaksāciju, daudzos gadījumos pēc šīs īstermiņa psihodinamiskās terapijas - nav vajadzības hroniski lietot pretsāpju, nomierinošos vai citus medikamentus.

Tāda veida īstermiņa psihodinamiska terapija ir aktuāla mūsdienās, strādājot ar indivīdiem darbspējīgā vecumā, jo sievietes un vīrieši piedalās ārstnieciskās sesijās no darba brīvā laikā. Kongresa laikā hipnoterapeiti no Vācijas, Anglijas, Ungārijas, Francijas, Norvēģijas, Austrijas, Amerikas, Šveices informēja par īstermiņa ārstnieciskās hipnoterapijas ekonomisko ieguvumu: ārstnieciskās hipnoterapijas, autogēnā treniņa laikā (1-2 mēneši) cilvēks turpina strādāt, atrisina savas veselības problēmas: nav nepieciešama darba nespējas lapa. Nav gadiem ilgi jāanalizē savas problēmas pie psihoterapeita, pie kam -psihoterapeitiskas komunikācijas rezultātā daudzu gadu laikā - indivīdam rodas ievērojami finansiāli izdevumi. Daudzviet Eiropā, arī Latvijā - valsts nepiedalās individuālo psihoterapeitisko pakalpojumu līdzfinansēšanā.

XIX Pasaules hipnoterapeitu kongresa laikā varēju papildināt savas zināšanas, apmeklējot praktiskos seminārus, pieredzes darbnīcas (workshops). Psihodinamiskā hipnotiskā īstermiņa komunikācija plaši tiek pielietota ambulatorā un klīniskā praksē Eiropā un pasaulē - ārstējot ne tikai pieaugušos, arī bērnus, pusaudžus un jauniešus, kuri cieš no enurēzes, stostīšanās, hiperaktivitātes, uzmācību neirozes, dažādām atkarībām, uzvedības traucējumiem.

Atkarību no nikotīna, alkohola, narkotikām gadījumos - tiek praktizēta ārstnieciskā hipnoterapija vai autogēnais treniņš grupā. Terapijas laikā tiek pielietotas zinātniski aprobētas pašnovērtēšanas skalas: pacienti paši var izsekot savas veselības pārmaiņām, vērtēt tās. Pacientiem tiek ieteikts rakstīt, piemēram - atkarības no alkohola vai nikotīna pašnovērtēšanas dienasgrāmatu, arī miega, sāpju, seksuālās veselības pašnovērtēšanas dienasgrāmatas. Terapijas kursa noslēgumā grupā, ievērojot empātiskas saskarsmes principus, tiek diskutēts par ārstniecības kursa ieguvumiem, problēmām. Bieži šais noslēguma diskusijās piedalās arī pacientu draugi, piederīgie: pēc ārstnieciskā kursa tas ir ļoti nozīmīgi pacienta tālākā komunikācijā ar līdzcilvēkiem, sociumā.

Īpaša vērība praktiskās pieredzes darbnīcās kongresa laikā tika pievērsta pacientiem, kuri cietuši no emocionālas vai fiziskas seksuālas vardarbības bērna vai pusaudža vecumā, pieauguša cilvēka dzīvē, arī - no mobinga vai bulinga, seksuālas vardarbības mūsdienu darba vidē. Tie ir indivīdi ar nestabilu "Es" , ar negatīviem domāšanas, uzvedības un emocionālās reaģēšanas stereotipiem. Pacientu psihē izpaužas iesīkstējušas kognīcijas: "Es nekam vairs nederu, nekas man neizdosies, vaina ir manī, es tikai traucēju citiem". Tāpēc hipnoterapijas laikā, lai "atvērtu" šīs pārdzīvoto negatīvo notikumu atmiņas krātuves, tiek pielietota desensitizācija, kognitīva pārstrukturēšana.

Indivīds pakāpeniski tiek ievadīts psihotraumējošos notikumos, tiek radīta iespēja piedzīvot dažādus savas dzīves scenārijus, pozitīvi mainīt tos. Darbā ar šiem pacientiem tiek pielietota hipnoterapija kopā ar mūziku, pacientam tīkamām smaržām (kognitīva hipnoterapija un psiho-aromterapija), vecuma regresijas un kreatīvās imaginācijas metodes, hipnoanalīzes un hipnodrāmas metodes. Seansu lakā pacienti apgūst pozitīvu garīgo un ķermenisko pašrelaksāciju, atbrīvojas no spriedzes, maina depresīvo, noliedzošo, bieži - suicidālo domāšanu - uz veselīgu, tagadnes problēmām nepieciešamu domāšanu ar iestādni: uz nākotni.  

Kongresa laikā tika akcentēta mūsdienu klīniskā praksē pārbaudīta un pierādīta nepieciešamība - pirms katra ārstnieciskās hipnoterapijas kursa uzsākšanas - noteikti izvērtēt katra pacienta hipnouzņēmību, spēju tolerēt psihoterapeitisko komunikāciju, lietojot klīniskā un ambulatorā praksē aprobētas skalas. Nepieciešamības gadījumā psihoterapeitam vēlams konsultēt pacientu pie primārās veselības aprūpes speciālista, pie ģimenes ārsta ar nolūku - iegūt datus par konkrētā indivīda psihiskās un neiroloģiskās, arī sirds-asinsvadu, elpošanas sistēmas veselības stāvokli. Tas palīdz ārstam hipnoterapeitam iegūt informāciju par pacienta iztēles, disociācijas spējām, kā arī palīdz noteikt pretindikācijas hipnoterapijas pielietošanai konkrētā gadījumā (epileptiformi paroksizmi, psihotiskas reakcijas, ekstāzes un halucinatori stāvokļi, lēkmjveida elpas trūkums, paroksizmāla sirdsdarbība, hroniska, smaga atkarība no alkohola un narkotisko vielu lietošanas, smaga depresija u.c. ).

Pirms nosūtīt pacientu uz psihoterapiju - primārās veselības aprūpes speciālistiem, ģimenes ārstiem - ir jāveic rūpīga pacienta saslimšanas diferenciālā diagnostika, jāizvērtē objektīvais veselības stāvoklis. Pirms uzsākt psihoterapeitisku darbu ar bērnu, nepilngadīgo - ir nepieciešama rakstiska piederīgo vai aizbildņu piekrišana. Katrā individuālā gadījumā pacients jāvērtē bio-psiho-sociāli.

Kongresa laikā iepazinos ar zinātnisku informāciju par neirovizualizācijas un neirofizioloģijas metožu, sirdsdarbības ritma monitoringa, EEG pieraksta pielietošanu pacientiem - vienlaicīgi ar ārstniecisko hipnoterapiju, autogēno treniņu.

Kongresā tika prezentēti pētījumi un praktiskā pieredze, veiksmīgi ārstējot pacientus ar seksuālām neirozēm, konfliktsituācijām pāra attiecībās (vaginisms, erekcijas traucējumi, anorgasmija u.c.). Ārstnieciskā hipnoterapija Eiropā un pasaulē veiksmīgi tiek pielietota darbā ar pāri, ģimeni.

Par aktīvu dalību Kongresa teorētiskajās sekcijās un praktiskā darba sekcijās (workshops) un par savas lekcijas-klīniskā pētījuma „Īstermiņa psihoterapija strādājošiem pieaugušiem ar trihotillomānijas klīnisko diagnozi" mutisku prezentāciju klīniskās psihoterapijas darba sekcijā - saņēmu XIX Pasaules hipnoterapeitu kongresa Zinātniskās komitejas Sertifikātu - ar piešķirtiem starptautiski atzītiem Tālākizglītības kredītpunktiem (Continuing Education Units; CEU).

Kongresā iegūtās jaunās zināšanas, praktiskā pieredze ir vērtīgs ieguldījums manā ārstes turpmākā darbā, komunicējot ar dažāda vecuma un dzimuma pacientiem, kā arī - iespēja dalīties šai jaunajā pieredzē ar kolēģiem Latvijā.

Bija vērtīgi un neaizmirstami iepazīt Vācijas senākās pilsētas - Brēmenes vecpilsētu. Pasaules kultūras mantojumā ir ietverts Brēmenes gotiskā un renesanses stilā veidotais Rātsnams, arī varonīgā Rolanda statuja, brāļu Grimmu pasakas „Brēmenes muzikanti" četru atjautīgu drosminieku - suņa, kaķa, ēzeļa un gaiļa - bronzas skulptūras, Šņores kvartāla unikālās šaurās ieliņas un nelielās mājiņas. Katru ceturtdienas vakaru bezmaksas garīgās mūzikas koncerti notiek Svētā Pētera Domā, kam pamati likti vēl 1041.gadā.