PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamība un mobilā zobārstniecība Latvijā

A. Paeglītis
Latvijā ir mainījusies iedzīvotājiem sniegtā zobārstnieciskā aprūpe. Rakstā sniegts ieskats par šīs aprūpes pieejamību Latvijā, dati salīdzināti ar tuvākajām kaimiņvalstīm, sasniegumiem mobilās zobārstniecības jomā un tuvākajiem mērķiem un uzdevumiem mutes veselības jomā.

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamība

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamību nosaka iedzīvotāju skaits uz vienu zobārstu, kā arī pacienta iespējas nokļūt pie speciālista un saņemt kvalitatīvu zobārstniecisko palīdzību. Pēc Latvijas Zobārstu asociācijas datiem, Latvijā ir 1557 zobārstu - viens zobārsts uz 1465 iedzīvotājiem. Ja salīdzinām ar situāciju kaimiņvalstīs, Lietuvā tie ir 1113 iedzīvotāji uz vienu zobārstu, Igaunijā - 1311.

Pēdējos gados zobārstniecība kļuvusi par komandas darbu, ko veido zobārstniecības māsas, zobārsta asistenti, zobu feldšeri, zobu higiēnisti un zobu tehniķi. Zobār­stu palīgpersonāla struktūra (uz 2009. gada 1. janvāri):

 • 1132 zobārstniecības māsas,
 • 561 zobu tehniķis,
 • 223 zobārsta asistenti,
 • 151 zobu higiēnists,
 • 82 zobu feldšeri.*

Vērtējot zobārstniecības pakalpojumu pieejamību, ir jādala pieejamība galvaspilsētā un lielākajās pilsētās un pieejamība attālākos lauku reģionos. Rīgā un citās lielākajās pilsētās zobārstu skaits ir pietiekams vai gandrīz pietiekams. To nevarētu teikt par attālākiem reģioniem. Piemēram, Krāslavā praktizē septiņi zobārsti un piecas zobārstniecības māsas, Dagdā - viens zobārsts jeb viens zobārsts uz diviem trim tūkstošiem iedzīvotāju, zobu higiēnistu rajonā nav. Pieejamības problēmas risinājumu skat. 1. attēlā.

Mutes veselības centri

Veselības saglabāšanas un profilakses darbu veic Latvijas Mutes veselības centru (MVC) tīkls, ko veido 26 lokālie (trīs pilsētu un 23 rajonu) un četri reģionālie centri - Ziemeļaustrumu Latvijas, Preiļu, Zemgales un Kuldīgas Mutes veselības centrs.

Mutes veselības centru uzdevumi:

 • bērnu mutes veselības padziļinātas apskates;
 • bērnu zobu saslimstības izvērtējums - parastās apskates;
 • apkopot, uzkrāt (datu banka) un analizēt epidemioloģisko un statistisko informāciju, sagatavot priekšlikumus reģiona zobārstniecības aprūpes pakalpojumu pasūtījuma koriģēšanai;
 • informatīvi motivējošais darbs: zobārstniecības palīgpersonāla piesaistīšana profilaktisko pasākumu organizēšanā, iedzīvotāju izglītošanā un motivēšanā;
 • informācijas sniegšana bērnu vecākiem, pašvaldībām, VOAVA, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centram;
 • zobārstniecības pakalpojumu pieejamības izvērtējums;
 • mutes veselības saglabāšanas un veicināšanas pasākumu plānošana reģiona iedzīvotājiem;
 • atkarībā no iespējām (personāls un materiāli tehniskā bāze) var nodarboties ar zobārstniecības un profesionālās zobu higiēnas pakalpojumu sniegšanu.

Mobilās zobārstniecības autobusi

Mutes veselības centru kompetencē ir mobilās zobārstniecības autobusu darba plānošana. Risinot pakalpojuma pieejamības problēmu, Latvijas teritorijā kopš 2007. gada rudens strādā divi mobilās zobārstniecības autobusi - īpaši aprīkoti zobārstniecības kabineti, kas attālāku lauku reģionu skolēniem piedāvā iespēju saņemt kvalitatīvus zobārstniecības pakalpojumus izglītības iestādes vai dzīvesvietas tuvumā. Kabinetos ir moderna zobārstniecības iekārta, nodrošināta infekciju kontrole, pieejams digitālais rentgens, nepieciešamības gadījumā digitālos attēlus iespējams nosūtīt kolēģiem pa e-pastu (skat. 2. attēlu).

Mobilās zobārstniecības autobusi komplektēti Latvijā, projekts īstenots desmit gados un finansēts no LR Veselības ministrijas līdzekļiem.

Statistikas rādītāji

2009. gada pirmajā pusgadā mobilos zobārstniecības autobusus apmeklējuši 2943 bērni. 2008. gadā autobusos bijuši 4640 bērnu apmeklējumi, vidēji 1,4 apmeklējumi bērnam. Vidējie rādītāji ir 21 apmeklējums dienā un 15,3 plombas dienā.

Pagājušajā gadā mobilās zobārstniecības autobusus pārsvarā apmeklējuši 7-14 gadus veci bērni (64%), 20% apmeklētāju bijuši pirmsskolas vecuma, 16% - 15-18 gadu veci jaunieši. Autobusos strādājuši 37 speciālisti no 15 ārstniecības iestādēm.

Epidemioloģiskais rādītājs - KPE indekss (kariozie, plombētie un izrautie zobi, aprēķināti uz vienu teritorijas bērnu) Latvijā tuvojas stratēģijā "Mērķi mutes veselībai Latvijā līdz 2010. gadam" paredzētajam KPE indeksam ne vairāk kā 2. Ja 1993. gadā KPE indekss pastāvīgajiem zobiem 12 veciem bērniem bija 5,8, tad 2008. gadā - 2,4. Šeit liels ieguldījums ir Mutes veselības centru komandas darbam un mobilās zobārstniecības pakalpojumu pieejamībai. Īstermiņā mobilās zobārstniecības projekts paredzēts zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai bērniem, ilgtermiņā mērķis ir pakalpojuma sniegšana personām ar kustību traucējumiem, invaliditāti, sociālās aprūpes pacientiem un gados vecu pacientu ārstniecībai.

Eiropas galveno zobārstu padomes pavasara sanāksme

Mobilās zobārstniecības autobusu izmantošana pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā Latvijā ir attīstīta, un mēs esam soli priekšā kaimiņvalstīm - nedz Igaunijā, nedz Lietuvā mobilā zobārstniecība netiek izmantota. Zobārstniecības aprūpes organizatori Eiropā diskutē par mobilās zobārstniecības izmantošanas lietderību, tomēr atzīst, ka Latvijas situācijā tas ir piemērots risinājums. 2009. gada 21.-23. maijā Latvijā notika Eiropas galveno zobārstu padomes (The Council of European Chief Dental Officers, CECDO) pavasara sanāksme, veltīta mutes veselības situācijai Baltijas valstīs un inovatīvajai mobilās zobārstniecības izmantošanai pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā Latvijā. Sanāksmes dalībnieki klātienē iepazinās ar mobilās zobārstniecības autobusa darbu Dzimtmisas pamatskolā un Zemgales Mutes veselības centra darbu Bauskā.

Pieejamības problēmas risinājums Pieejamības problēmas risinājums
1. attēls
Pieejamības problēmas risinājums

Finansējums

11% zobārstniecības prakšu Latvijā ir valsts un pašvaldību uzņēmumi, 89% - privātprakses. Valsts no primārās aprūpes (kopā ar ģimenes ārstiem) paredz zobārstniecības pakalpojumu apmaksu bērniem līdz 18. dzimšanas dienai un daļēju zobārstniecības pakalpojumu apmaksu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā cietušajām personām.

Plašā apdrošināšanas akciju sabiedrību piesaiste uzlabo pieejamību maksas pakalpojumiem zobārstniecībā.

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas fakultāte ir vienīgā mācību iestāde Latvijā, kas piedāvā zobārstniecības studiju programmu. Tāpat arī Rīgas Stradiņa universitāte ir pirmā mācību iestāde Baltijā, kur kopš 1995. gada iespējams apgūt zobu higiēnista profesiju RSU Zobu higiēnistu akadēmiskajā skolā. Zobārstniecības māsas, zobu tehniķa un zobārsta asistenta studiju programmas piedāvā Rīgas 1. Medicīnas koledža.

Kopsavilkums

Krīzes laikā situācija zobārstniecības praksēs ar stabilu klientu loku ir līdzvērtīga situācijai pirms ekonomikas lejupslīdes. Daļa jauno speciālistu, kam nav izveidojies savs klientu loks, dodas mācīties un strādāt uz ārzemēm.

Bērnu zobārstniecības un mutes veselības saglabāšanas finansējums tiek samazināts, taču saglabāts.

Mobilais zobārstniecības autobuss Mobilais zobārstniecības autobuss
2. attēls
Mobilais zobārstniecības autobuss

Vispārējai veselībai, tostarp mutes veselībai, jābūt prioritātei ģimenē. Ekonomiskās krīzes apstākļos tas ir īpaši svarīgi, tāpēc valsts turpina MVC finansējumu. Mēs iesakām atrast savu ģimenes zobārstu un zobu higiēnistu, ko visi ģimenes locekļi apmeklētu divas reizes gadā. Mutes veselības profilakse ir vienīgais veids, kā novērst akūtu sāpju gadījumus, rūpēties par savu un ģimenes mutes veselību. Tas ir izdevīgi arī no finansiālā viedokļa.

* Latvijas zobārstniecības gadagrāmata 2008. Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrs, 2009 (vēl nav publicēta).