PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

2012.gadā nepamatoti uzrādītie veselības aprūpes pakalpojumi

Veselības Inspekcija
2012.gadā nepamatoti uzrādītie veselības aprūpes pakalpojumi
Veselības inspekcija pēc veiktajām pārbaudēm ārstniecības iestādēs, kas sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, 2012. gadā ir pieņēmusi lēmumus par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā vai pacientiem 143 983 latu apmērā.

Pagājušā gadā Veselības inspekcija par savu prioritāro uzdevumu izvirzīja  pārbaudīt ģimenes ārstu un ambulatoro speciālistu prakses, īpašu uzmanību pievēršot tam, kādas iedzīvotājiem ir iespējas iegūt informāciju un saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus.

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir saistīti ar uzrādīto pakalpojumu neatbilstību faktiski veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas izpaužas pierakstījumos vai neatbilstošu manipulāciju uzrādīšanā.   Konstatējot nepamatotu veselības aprūpes pakalpojumu uzskaiti, tika pieņemti lēmumi par naudas līdzekļu atmaksu veselības aprūpes budžetā kopsummā par 105 244 latiem. Piemēram, slimnīca par stacionārā ievietotu pacientu valsts apmaksai nepamatoti vienlaicīgi bija uzrādījusi gan stacionāros, gan ambulatoros pakalpojumus, kaut gan pacientam, kurš 24 stundas diennaktī atrodas ārsta uzraudzībā slimnīcā, visi nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumi jānodrošina stacionāra ietvaros.

Savukārt no pacientiem nepamatoti iekasētie maksājumi sastāda 1502 latu. Jāmin arī iedzīvotāju iesniegumos minētās pretenzijas par portālā www.latvija.lv ievadīto datu neatbilstību. Visi 14 izskatītie iesniegumi par informāciju portālā atzīti par pamatotiem. Pārbaudēs tika konstatēts, ka no veselības aprūpes budžeta līdzekļiem ir apmaksāti, bet faktiski nav veikti dažādi veselības aprūpes pakalpojumi, piemēram, pacientei tika atgriezts nepamatoti iekasētais maksājums Ls 85,00 par saņemtajiem dzemdību pakalpojumiem, kas portālā bija uzrādītas kā valsts apmaksātas dzemdības, bet samaksa bija pieprasīta arī no pacientes.