PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apstiprina valdības rīcības plānu

Veselības ministrija
Apstiprina valdības rīcības plānu
Šodien, 26.aprīlī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Māra Kučinska vadītās valdības rīcības plāns. Tas paredz būtiskas veselības nozares reformas vairākās jomās, tostarp izstrādāt jaunu veselības aprūpes finansēšanas modeli, uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, uzlabot situāciju veselības aprūpes cilvēkresursu jomā un attīstīt e-veselību.

Lai izveidotu ilgtspējīgu veselības finansēšanas sistēmu, kā arī noteiktu skaidru plānu nozares finansējuma pieaugumam ilgtermiņā, ir paredzēts izstrādāt jaunu veselības aprūpes finansēšanas modeli, nosakot veselības obligāto iemaksu bāzes avotu un likmes apmēru. Līdz šā gada jūlijam paredzēts Ministru kabinetā iesniegt informatīvu ziņojumu par modeļa izveidi, bet līdz gada beigām izstrādāt jauno finansēšanas modeli. Sākot ar 2017.gadu, paredzēts veikt jaunā veselības aprūpes finansēšanas modeļa aprobāciju. Plāns paredz, ka ir jāizvērtē Latvijas nodokļu sistēma, izskatot iespēju palielināt nozares finansējuma proporciju no IKP.

Rīcības plāns paredz pārskatīt veselības aprūpes pakalpojumu tarifus un samaksas nosacījumus, nosakot valsts apmaksāto pakalpojumu grozu. Līdz šā gada jūlija beigām paredzēts izstrādāt priekšlikumus rindu mazināšanai, rodot papildus finansējumu 2017.gadā prioritāru pakalpojumu saņemšanai (bērnu ārstēšana, onkoloģisko pacientu ārstēšana u.c.).

Tāpat paredzēti uzlabojumi arī veselības aprūpes nozares cilvēkresursu jomā, veicot ārstniecības personu darba samaksas sistēmas sakārtošanu un pakāpeniski atsakoties no „pagarinātā normālā darba laika". Lai veicinātu cilvēkresursu pieaugumu, no 2017.gada plānotas 50 jaunas valsts apmaksātas rezidentūras vietas. Papildus par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem paredzēts veikt medicīnas personāla kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, kā arī īstenot pasākumus ārstniecības personu piesaistei reģionos.

Prioritāro veselības aprūpes jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda un psihiskās veselības) pieejamības un kvalitātes uzlabošanas nolūkā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma ietvaros tiks izstrādātas veselības aprūpes tīklu vadlīnijas un vienotas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Tā ietvaros Pasaules Banka veic pētījumu, kura rezultāti ļaus identificēt un novērtēt veselības sistēmas galvenos trūkumus, to cēloņus, kā arī sagatavot priekšlikumus risinājumiem.

Rīcības plāns veselības nozarē paredz arī izstrādāt veselības pakalpojumu sniedzēju kartējumu, nosakot reģionālo, lokālo un cita līmeņu ārstniecības iestāžu sniegto pakalpojumu klāstu. Lai uzlabotu un attīstītu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanu, tiks pārskatīta un noteikta atbildība starp Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu par veselības pakalpojumu plānošanas funkciju.

Tiks pabeigta vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (e-veselība) ieviešana, nodrošināta pilnvērtīga tās darbība un ar 2017.gadu plānots turpināt e-veselības tālāku attīstību, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. E-veselības attīstības ietvaros plānots ieviest personas elektronisku identifikāciju veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, veikt reģistru modernizāciju un integrāciju ar e-veselības informācijas sistēmu, nodrošināt veselības nozares datu centralizētu pārvaldību u.c. aktivitātes.

Savukārt nolūkā uzlabot iedzīvotāju veselību reģionos Nacionālajā pašvaldību tīklā esošajās pašvaldībās tiks īstenoti slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, popularizējot veselīgu uzturu, fiziskās aktivitātes un mazinot atkarību izraisošo vielu lietošanu. Tāpat paredzēts turpināt ierobežot veselībai kaitīgo produktu un ieradumu izplatību (Ministru kabinetā apstiprinot noteikumus par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos u.c.).

VM Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Agnese Gusarova; tālrunis: 67876106; 20388356; e-pasts: agnese.gusarova@vm.gov.lv