PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ārstniecības personu personas kodus publiskajā vidē aizvietos ar identifikatoriem

Veselības Inspekcija
Ārstniecības personu personas kodus publiskajā vidē aizvietos ar identifikatoriem
Lai nodrošinātu ārstniecības personu privāto datu aizsardzību publiskajā vidē, Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, Veselības ekonomikas centrs, Veselības norēķinu centrs un Veselības inspekcija ir atbalstījusi ieceri publiskajā vidē ārstniecības personas personas kodu aizvietot ar valsts piešķirtu individuālo numuru (identifikatoru).    

Plānotais projekts paredz, ka no 2012.gada 1.janvāra medicīniskajā dokumentācijā, kura tiek izsniegta pacientiem (receptēs, izrakstos, nosūtījumos u.c.), ārstniecības personas personas kodu aizvietos ar ārstniecības personas identifikatoru, tādējādi novēršot viņu personas datu publiskošanu.

Identifikatora ieviešanai paredzēts noteikt 5 gadu ilgu pārejas laiku, jo tas atbilstu laika posmam, kādā ārstniecības personai jāveic pārreģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Tas ļautu ārstniecības personām identifikatoru piešķirt bez papildus paziņošanas izdevumiem un bez lieka administratīva sloga.

Plānotā projekta ietvaros tiks veiktas visas nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, lai pāreja uz identifikatoru lietošanu būtu saistoša visām ārstniecības iestādēm un ārstniecības personām neatkarīgi no līgumattiecībām ar Veselības norēķinu centru.