PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Latvijas ārstniecības personas retāk izvēlas strādāt ārvalstīs

Veselības Inspekcija
Latvijas ārstniecības personas retāk izvēlas strādāt ārvalstīs
Salīdzinājumā ar 2012.gadu pagājušajā gadā par 40% samazinājies pieprasījums no Latvijas ārstniecības personām pēc kvalifikācijas atzīšanas ārvalstīs.

Pagājušajā gadā Veselības inspekcijas speciālisti sagatavojuši dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs tikai 127 ārstniecības personām, kas ir viszemākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā (2009.g. - 150; 2010.g. - 187; 2011.g. - 196; 2012.g. - 213; 2013.g. - 127). 

Lielākoties iesniegumi par kvalifikācijas atzīšanu ārvalstīs tiek saņemti no pieredzējušām ārstniecības personām, kas dzīvo Rīgā un ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Tomēr saņemti iesniegumi arī no Liepājā (9), Daugavpilī (8) un ārvalstīs (16) dzīvojošām ārstniecības personām. Visbiežāk ārstniecības personas izvēlas savu profesionālo darbību turpināt Norvēģijā, Vācijā un Lielbritānijā, bet pagājušajā gadā par populāru galamērķi ir kļuvusi arī Zviedrija.

Turklāt palielinājies ārvalstu ārstniecības personu skaits, kuras vēlas strādāt Latvijā. Veselības inspekcija 2013.gadā ir izskatījusi arī piecu ārvalstu ārstniecības personu dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā, kas ir divas reizes vairāk nekā 2012.gadā. Divos gadījumos personas vēlējās iegūt prakses tiesības māsas profesijā, trijos gadījumos - ārsta palīga profesijā. Minētās personas kvalifikāciju bija ieguvušas Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un ASV. Visos gadījumos personu kvalifikācija nebija atbilstoša Latvijā noteiktajiem minimālajiem apmācības nosacījumiem, tādēļ tika piemērota vispārējā atzīšanas sistēma, nosakot papildus apmācību. 

Papildus informācijai: Latvijas ārstniecības personām izsniegtajās izziņās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs tiek aprakstītas - personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, ņemot vērā personas profesionālo kvalifikāciju un tās atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai; profesionālā pieredze profesijā; kā arī tiek norādīts, vai personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ.