PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vidēji 18,6% pacientu ģimenes ārstu nav apmeklējuši 3 vai vairāk gadus

Veselības ministrija
Vidēji 18,6% pacientu ģimenes ārstu nav apmeklējuši 3 vai vairāk gadus
Statistika liecina, ka savu ģimenes ārstu 3 un vairāk gadus nav apmeklējuši vidēji 18,6% ārsta praksē reģistrēto pacientu, vienlaikus ir ģimenes ārstu prakses, kur attiecīgajā laika periodā ar savu ārstu nav tikušies pat 30% no reģistrētajiem pacientiem.

Tādēļ, lai veicinātu primārās veselības aprūpes kvalitāti un palielinātu primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, Veselības ministrija rosina veikt grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā, kas paredzētu lielāku ģimenes ārsta iesaisti to praksē reģistrēto pacientu apzināšanā, kuri ilgstoši nav vērsušies pēc palīdzības vai veikuši profilaktiskās veselības pārbaudes.

Jau ziņots, ka plānots iekļaut normu veselības aprūpes organizēšanas kārtībā, kas paredzētu ģimenes ārsta tikšanos ar ikvienu savā ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu vismaz reizi trijos gados. Gadījumos, kad minētais nosacījums netiktu izpildīts (analizējot datus pēc šī trīs gadu perioda), valstij būtu tiesības maksājuma daļu (kapitācijas naudu) par konkrēto ģimenes ārsta praksē pierakstīto pacientu veselības aprūpi nemaksāt līdz brīdim, kamēr ģimenes ārsts pacientam nodrošina pacienta veselības aprūpi (pacients paliktu reģistrēts pie ģimenes ārsta, bet par viņu netiktu maksāta kapitācijas nauda).

Paredzēts, ka jaunā kārtība stātos spēkā ar 2015.gada 1.janvāri un nākamā gada laikā Nacionālais veselības dienests palīdzētu ģimenes ārstu praksēs apzināt pacientus, kuri ilgstoši nav vērsušies pēc palīdzības pie ģimenes ārsta. Vienlaikus jānorāda, ka pacienta iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus netiks ierobežotas, jebkurā brīdī pacients varēs vērsties pie ģimenes ārsta vai jebkura veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja un saņemt nepieciešamo pakalpojumu atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai.

Atgādinām, ka reizi gadā ikvienam iedzīvotājam ir tiesības vērsties pie sava ģimenes ārsta vispārējās veselības pārbaudes veikšanai. Par to pacienta iemaksa nav jāmaksā.