PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Apreibinošu vielu lietošana vēlāk dzīvē saistīta ar vardarbīgu uzvedību bērna un pusaudža vecumā

Doctus
Agresīva uzvedība
Agresīva uzvedība
Mobings ir ilgstoša citu cilvēku apsaukāšana, sišana, pazemošana vai cita veida darīšana pāri. To parasti dara vairāki vienaudži apvienojoties pret kādu vājāku speciāli, ilgstoši, nelīdzvērtīgi. Līdz šim veiktajās meta–analīzēs par pusaudžiem, kas vardarbīgi izturās pret saviem vienaudžiem un ir ar paaugstinātu risku vēlāk lietot kādas apreibinošas vielas, dati pieejami līdz 2014.gadam un netiek precizētas konkrētas substances.

Lai pārskatītu un veiktu atkārtotu meta–analīzi saistībā ar šobrīd pieejamiem datiem par perspektīvu asociāciju starp paaugstinātu apreibinošu vielu lietošanas risku un vardarbīgu izturēšanos jeb mobingu pusaudžu un bērnu vidū, tika veikta informācijas meklēšana elektroniskās datu bāzēs 2019.gada maijā.

Tika izvēlēti profesionāli, neatkarīgi izvērtēti raksti un disertācijas angļu valodā, kur ziņots par oriģināliem empīriskiem pētījumiem saistībā ar mobingu un vēlāku narkotiku, alkohola un tabakas lietošanu dzīvē. Ierakstus derīgumam neatkarīgi no otra izvērtēja divi autori.

No 28 atlasītajām publikācijām par kopumā 28 477 pētītiem dalībniekiem, vardarbīga attieksme kopumā atspoguļo 215 nelabvēlīgus efektus un riskus turpmākai dzīvei. Mobings pusaudžu un bērnu vidū ir ar statistiski ticamu saikni saistībā ar visu veidu kaitīgajām un apreibinošām vielām, t.sk. alkoholu, narkotikām, tabaku. Tādi gadījumi, kad viena persona bija gan upuris, gan varmāka, kopumā norādīja uz vājāku saikni ar substanču lietošanu vēlāk dzīvē.

Jaņem vērā, ka lai arī mobings šķiet ir ticams riska faktors substanču lietošanai, nav iespējams secināt par t.s. kauzālajiem riska faktoriem, lai pamatoti varētu nodrošināt kādu profilaktisku pasākumu kopu un novērst nevēlamās sekas nākotnē.

Avots: Vrijen C, Wiertsema M, Ackermans MA, van der Ploeg R, Kretschmer T. Childhood and Adolescent Bullying Perpetration and Later Substance Use: A Meta-analysis. Pediatrics. 2021 Feb 17:e2020034751. doi: 10.1542/peds.2020-034751. Epub ahead of print. PMID: 33597287.