PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aspirīna kombinācija ar tikagreloru vai klopidogrelu – vai ir atšķirības klīniskajā ieguvumā?

Doctus
Aspirīna kombinācija ar tikagreloru vai klopidogrelu – vai ir atšķirības klīniskajā ieguvumā?
Pixabay.com
Divkāršā antiagregantu terapija ar klopidogrelu un aspirīnu ir efektīva, lai novērstu atkārtotu insulta risku pēc jau notikuša neliela išēmiska insulta vai transitoriskas išēmiskas lēkmes (TIL). Tomēr, pastāv diskusijas un drošticami pierādījumi arī tikagrelora un aspirīna efektivitātei, taču šīs divas antiagregantu terapijas savā starpā nav salīdzinātas.

Lai salīdzinātu tikagrelora un aspirīna vai klopidogrela vai aspirīna efektivitāti pacientiem ar akūtu nelielu išēmisku insultu vai TIL, novēršot atkārtotu insulta notikumu vai nāvi, tika veikts nejaušinātu klīnisko pētījumu meta–analīze par pētīto terapiju, saņemtu 72 stundu laikā no insulta vai TIL sākuma.

Tīkla meta–analīzes veikšanai tika izmantotas PRISMA vadlīnijas. Divi neatkarīgi pētnieki datus analizēja un vērtēja kļūmju un neprecizitāšu risku. Primārais pētījuma iznākums bija rekurenta insulta vai nāves gadījums 90 dienu laikā. Sekundāri iznākumi – masīva asiņošana, mirstība, blaknes un funkcionāla darbanespēja. Jutīguma analīze tika veikta trīsdesmitajā dienā pēc primārā notikuma.

Kopumā 4014 citējami materiāli tika analizēti, tālākā datu izpētē iekļauti pieci nejaušināti klīniskie pētījumi. Tika analizēti dati par 22 098 pacientiem, ieļaujot 5517 klopidogrels + aspirīns grupā, 5859 tikagrelors + aspirīns grupā un 10 722 tikai aspirīna grupā. Abi, klopidogrels un aspirīns (HR 0,74; 95 % TI 0,65–0,84) un tikagrelors un aspirīns (HR 0,79; 95 % TI 0,68–0,91) bija pārāki par aspirīnu monoterapijā, lai novērstu atkārtotu insulta vai nāves risku. Netika novērota statistiski nozīmīga atšķirība starp klopidogrelu + aspirīnu un tikagreloru + aspirīnu (HR 0,94; 95 % TI 0,78–1,13). Abām duālās antiagregantu terapijas metodēm bija augstāki masīvas asiņošanas riski nekā aspirīnam monoterapijā. Klopidogrels un aspirīns tika asociēti ar samazinātu funkcionālo darbspēju zudumu, salīdzinot ar aspirīnu monoterapijā (HR 0,82; 95 % TI 0,74–0,91) vai tikagreloru+aspirīnu (HR 0,85; 95 % TI 0,75–0,97).

Pētnieki secina, ka duālā antiagregantu terapija, kombinējot aspirīnu vai nu ar tikagreloru vai klopidogrelu, ir pārāka par aspirīnu monoterapijā efektivitātes ziņā. Nav statistiski nozīmīgas atšķirības starp abu medikamentu kombinācijām pārākuma ziņā.

Avots: Lun R, Dhaliwal S, Zitikyte G, Roy DC, Hutton B, Dowlatshahi D. Comparison of Ticagrelor vs Clopidogrel in Addition to Aspirin in Patients With Minor Ischemic Stroke and Transient Ischemic Attack: A Network Meta-analysis. JAMA Neurol. Published online December 06, 2021. doi:10.1001/jamaneurol.2021.4514