PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Atkārtotas vizītes uzņemšanas nodaļā bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem

Doctus
Atkārtotas vizītes uzņemšanas nodaļā bērniem ar psihiskās veselības traucējumiem
Pixabay.com
Tiek novērots, ka arvien vairāk pieaug atkārtotu vizīšu skaits uzņemšanas nodaļās saistībā ar psihiskās veselības traucējumiem bērniem. Lai labāk izprastu faktorus, kas ietekmē atkārtotas vizītes nepieciešamību, tika veikts kohortas novērojumu pētījums trīsdesmit astoņās ASV bērnu slimnīcu uzņemšanas nodaļās.

Pētījums notika laikā no 2015.gada oktobra līdz 2020.gada februārim, kohortā iekļaujot bērnus no 3–17 gadu vecumam, kas apmeklējuši uzņemšanas nodaļu saistībā ar psihiskās veselības traucējumiem. Primārais pētījuma iznākums bija atkārtots uzņemšanas nodaļas apmeklējums sešu mēnešu laikā kopš sākotnējās vizītes.

Novērošanas periodā kopā fiksētas 308 264 vizītes uzņemšanas nodaļā saistībā ar psihiskās veselības traucējumiem No tām 217 865 bija unikālās vizītes un 13,2 % pacientu uzņemšanas nodaļu apmeklēja atkārtoti. Ik gadu uzņemšanas nodaļu apmeklējumu skaits pieauga par 8 % (95 % TI 4,5–11,4) tieši saistībā ar psihiatriska rakstura problēmām, kamēr kopējā uzņemšanas nodaļas noslodze visu iemeslu dēļ pieauga tikai par 1,5 % gadā (95 % TI 0,1–2,9 %). Faktori, kas tika saistīti ar atkārotu uzņemšanas nodaļas vizīti bija psihiatriskās blakusslimības, nepieciešamība lietot neatliekamu psihofarmakoterapiju, valsts apdrošināšana un tas, vai attiecīgajā slimnīcā ir psihiatriskās aprūpes nodaļa. Visbiežāk nepieciešamība atkārtotai vizītei uzņemšanas nodaļā bija pacientiem ar psihotiskiem traucējumiem (riska attiecība [RA] 1,42; 95 % TI 1,29–1,57), impulsu kontroles traucējumiem (RA 1,36; 95 % 1,30–1,42) un psihiskās un neiroloģiskās attīstības traucējumi (RA 1,22; 95 % TI 1,14–1,30). Tajā pašā laikā pacienti ar vielu lietošanas atkarībām uzņemšanas nodaļās atkārtoti parādījās retāk (RA 0,60; 95 % TI 0,55–0,60).

Šā pētījuma autori aicina identificēt augsta riska psihiatrisku slimību pacientus, lai mazinātu gan slimnīcu cilvēkresursu noslodzi šo pacientu atkārtotu uzņemšanas nodaļas apmeklējumu dēļ, gan lai uzlabotu pacientu aprūpi, novēršot neatliekamas psihiatriskas palīdzības nepieciešamību nākotnē.

Avots: Cushing AM, Liberman DB, Pham PK, et al. Mental Health Revisits at US Pediatric Emergency Departments. JAMA Pediatr. Published online December 27, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2022.4885