PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Augsta lipoproteīna (a) koncentrācija starp tuviem radiniekiem: vai nepieciešams skrīnings?

Doctus
Augsta lipoproteīna (a) koncentrācija starp tuviem radiniekiem: vai nepieciešams skrīnings?
Pixabay.com
Paaugstināts lipoproteīna (a) līmenis ir potenciāls kauzāls riska faktors aterosklerotiskas kardiovaskulāras slimības attīstībā, turklāt bieži vien sastopams vairāku ģimenes locekļu vidū. Nesen nonākts pie konsensus gan Eiropas, gan ASV ekspertu vidū par nepieciešamību skrīnēt tuvus radiniekus pacientiem ar paaugstinātu lipoproteīna (a) [Lp(a)] koncentrāciju serumā. Līdz šim šādas pieejas ieguvumi nav pētīti liela apmēra populāciju vidū.

Lai noskaidrotu, kāda ir paaugstināta Lp(a) koncetrācijas izplatība starp pirmās un otrās pakāpes radiniekiem salīdzinājumā ar neradniecīgām kontrolēm, veikts šķērsgriezuma pētījums. Pētījumā iekļauti pirmās pakāpes radniecības pāri (n = 19 899) un otrās pakāpes radniecības pāri (n = 9715) ar zināmu Lp(a) līmeni, kas izgūti no Apvienotās Karalistes Biobankas pētījuma. Dati salīdzināti ar nejaušiem un neradnieciskiem indivīdiem (n = 184 764). Paaugstināts Lp(a) līmenis definēts kā vismaz 125 nmol/l (50 mg/dl).  

Analīzē tika iekļauti 52 418 dalībnieki (vidējais [SD] vecums 57,3 [8,0] gadi; 56,9 % sievietes). Tika fiksēta Lp(a) līmeņa korelācija pirmās pakāpes (Spīrmana ρ = 0,45; p < 0,001) un otrās pakāpes (Spīrmana ρ = 0,22; p < 0,001) radinieku vidū. Pirmās pakāpes radinieku vidū 1607 no 3420 (47,0 % [95 % TI 45,3–38,7]) un otrās pakāpes radinieku vidū 514 no 1614 (31,8 % [95 % TI 29,6–34,2]) Lp(a) līmeņi bija paaugstināti, salīdzinājumā ar 4974 no 30 258 (16,4 % [95 % TI 16,0–16,9]) neradniecīgu indivīdu. Augstu Lp(a) līmeņu sakritības saglabājās nozīmīgas arī apakšgrupu analīzē (piemēram, pacientiem ar iepriekš diagnosticētu kardiovaskulāru slimību, sievietēm pēcmenopauzē un statīnu lietotājiem). Iespējamība, ka radiniekam būs paaugstināts Lp(a), ja viņa pirmās pakāpes radiniekam ir  augsts Lp(a) līmenis ir 7,4 reizes augstāka (95 % TI 6,8–8,1) nekā tiem, kuru pirmās pakāpes radiniekam nav augsts Lp(a) līmenis. Otrās pakāpes radinieku gadījumā iespējamība ir trīs reizes (95 % TI 2,7–3,4) augstāka.

Publikācijas autori, balstoties uz pētījuma rezultātiem, pievienojas aicinājumam identificēt indivīdus ar kardiovaskulāras slimības riskiem starp pacienta ar jau zināmu paaugstinātu Lp(a) līmeni tuviem radiniekiem.

Avots: Reeskamp LF, Tromp TR, Patel AP, et al. Concordance of a High Lipoprotein(a) Concentration Among Relatives. JAMA Cardiol. Published online October 11, 2023. doi:10.1001/jamacardio.2023.3548