PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bariatriskās ķirurģijas ietekme uz vēža sastopamību pacientiem ar aptaukošanos un cukura diabētu

Doctus
Bariatriskās ķirurģijas ietekme uz vēža sastopamību pacientiem ar aptaukošanos un cukura diabētu
Pixabay.com
Aptaukošanās un 2.tipa cukura diabēts ir saistīti ar dažāda spektra negatīviem iznākumiem pacienta dzīves laikā, tajā skaitā iespējamību attīstīties onkoloģiskai slimībai. Lai gan bariatriskā ķirurģija ir pierādījusi kā vēža risku samazinoša intervence pacientiem ar aptaukošanos, mazāk pētīti pacienti ar aptaukošanos un cukura diabētu. Šajā pētījumā meklēta ilgtermiņa vēža sastopamība pacientiem pēc bariatriskās ķirurģijas vai standarta aprūpes pacientiem ar aptaukošanos un cukura diabētu vienādotā perspektīvā pētījumā Zviedrijā – SOS (Swedish Obese Subjects).

SOS pētījumā analizēja ilgtermiņa iznākumus pacientiem pēc bariatriskas operācijas vai saņemot standarta aprūpi. Analīzē iekļāva 701 pacientu ar aptaukošanos un 2.tipa cukura diabētu – 393 tika veikta bariatriskā operācija, 308 – saņēma konvenciālu svaru mazinošu terapiju. Informācija par onkoloģiskām slimībām tika izgūta no Zviedru Nacionālā vēža reģistra. Vidējais līdzsekošanas laiks pacientam bija 21,3 gadi (interkvartilais diapazons 17,6–24,8 gadi, maksimums 30,7 gadi).

Līdzsekošanas laikā, pirmreizējas onkoloģiskas slimības sastopamība bija 9,1 uz 1000 persongadiem (95 % TI 7,2–17,7) pacientiem, kam tika veikta bariatriska operācija un 14,1 uz 1000 persongadiem (95 % TI 11,2–17,7) pacientiem, kas bija saņēmuši standarta terapiju (pielāgotā riska attiecība 0,63 [95 % TI 0,44–0,89], p = 0,0008). Turklāt, bariatriskā operācija saistījās ar samazinātu vēža sastopamību sievietēm (0,58 [0,38–0,90], p = 0,016), lai gan dzimuam–ārstēšanas mijiedarbība bija nenozīmīga (p = 0,630). Papildu, diabēta remisija 10 gadu līdzsekošanas laikā bija saistīta ar samazinātu vēža sastopamību (0,40 [ 0,22–0,74], p = 0,003).

Pētnieki secina, ka bariatriskā operācija mazina vēža risku pacientiem ar aptaukošanos un cukura diabētu un ka noturīga diabēta remisija arī mazina vēža attīstības risku ilgtermiņā.

Avots: Sjöholm K, Carlsson LMS, Svensson PA, Andersson-Assarsson JC, Kristensson F, Jacobson P, Peltonen M, Taube M. Association of Bariatric Surgery With Cancer Incidence in Patients With Obesity and Diabetes: Long-Term Results From the Swedish Obese Subjects Study. Diabetes Care. 2021 Nov 19:dc211335. doi: 10.2337/dc21-1335. Epub ahead of print. PMID: 34799430.