PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Centrāls un perifērs ar vecumu saistīts dzirdes zudums un dažādi trausluma fenotipi senioriem

Doctus
Centrāls un perifērs ar vecumu saistīts dzirdes zudums un dažādi trausluma fenotipi senioriem
Lai noskaidrotu, vai perifērs VSDZ un ar vecumu saistīti centrālās dzirdes funkcijas traucējumi (CDFT) ir neatkarīgi asociēti ar fizisku vai kognitīvu trauslumu (frailty) senioru vidū, tika veikts šķērsgriezuma pētījums Itālijas dienvidos.

Tajā analizēja datus no 2014.gada 31.decembra par 1929 senioriem (≥ 65 gadi), izvērtējot tos pēc audioloģiskiem, fizikāliem un neiropsiholoģiskiem datiem. Perifēra VSDZ izplatība senioru vidū ar fizisku un/vai kognitīvu trauslumu vai bez tā tika novērtēta ar Fried kritērijiem un Mini–Mental State Examination skalas palīdzību. Lai konstatētu audioloģisko rezultātu saistību ar trausluma fenotipu, analīzē tika izmantota daudzfaktoru loģistiskā regresijas analīze.

Pētījumā analizēti 1929 seniori (vidējais vecums [SD] 73,6 [6,3] gadi, 974 vīrieši (50,5 %)). Perifēra VSDZ izplatība bija augstāka fiziskā trausluma grupā (96 [26,6 %]), salīdzinot ar ne-trausluma grupu (329 [21,0 %]) (atšķirība 5,61 procentu punkti; 95 % TI, 0,63–10,59 procentu punkti). VSDZ izplatība augstāka bija arī kognitīvā trausluma grupā (40 [38,8 %]) kā ne–trausluma grupā (385 [21,1 %]) (atšķirība 17,75 procentu punkti; 95 % TI, 8,2–27,3 procentu punkti).

Ar vecumu saistīti CDFT bija biežāk izplatīti fiziskā trausluma grupā (62 [17,2 %]) nekā ne–trausluma grupā (219 [14,0 %]) (atšķirība 3,21 procentu punkti; 95 % TI, –1,04–7,46 procentu punkti), tieši tāpat kā salīdzinot kognitīvā trausluma grupu (28 [27,2 %]) ar ne-trausluma grupu (253 [13,9 %]) (atšķirība 13,33 procentu punkti; 95 % TI, 4,10–22,21 procentu punkti).

Daudzfaktoru loģistiskā regresijas analīzē ar vecumu saistīti CDFT tika saistīti ar kognitīvu trauslumu pēc pilnībā koriģētas izredžu attiecības (izredžu attiecība [OR], 1,889; 95 % TI, 1,094–3,311), perifēra VSDZ saistība ar kognitīvu trauslumu tika pierādīta pēc daļēji koriģētas izredžu attiecības (OR, 1,725; 95 % TI, 1,008–2,937).

Šajā šķērsgriezuma pētījumā tika pierādīta ar vecumu saistīta CDFT neatkarīga asociācija ar kognitīvu trauslumu.

Avots: Sardone R, Castellana F, Bortone I, et al. Association Between Central and Peripheral Age-Related Hearing Loss and Different Frailty Phenotypes in an Older Population in Southern Italy. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online February 11, 2021. doi:10.1001/jamaoto.2020.5334