PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

D vitamīna statuss, lietošanas paradumi un demence

Doctus
D vitamīna statuss, lietošanas paradumi un demence
Pixabay.com
Pētījumi par D vitamīna efektu uz demences iznākumiem līdz šim bijuši ar dažādiem rezultātiem un svarīgiem ierobežojumiem ticamības izvērtēšanai. Tāpēc pētījumi turpinās un speciālisti no Apvienotās Karalistes skaidroja, vai D vitamīna statuss serumā un tā lietošana saistīta ar visu iemeslu demences, Alcheimera slimības un vaskulāras demences sastopamību.

Šis bija perspektīvs kohortas pētījums no Apvienotās Karalistes Biobankas datiem,  kur analizēts kā D vitamīna un multivitamīnu lietošana, tāpat kā D vitamīna deficīts (25(OH)D < 12 ng/ml) un D vitamīna nepietiekamība (25(OH)D 12–20 ng/ml) saistīts ar 14 gadu demences sastopamības rādītājiem. Pētījumā tika iekļauti 269 229 dalībnieki vecumā no 55–69 gadiem.

Kaut arī 5 % no pētījuma dalībniekiem atzīmēja regulāru D vitamīnu lietošanu un 19,8 % regulāru multivitamīnu lietošanu, lielākajai daļai pētījuma dalībnieku bija vai nu D vitamīna deficīts (18,3 %) vai nepietiekamība (34,0 %). Tomēr jāatzīmē, ka D vitamīna deficīts bija reti sastopams starp multivitamīnu vai D vitamīna lietotājiem. Pielāgotie Cox regresijas modeļi demonstrēja par 19–25 % paaugstinātu visu trīs demences iznākumu risku tiem, kam fiksēts D vitamīna deficīts (draudu attiecība [HR] 1,25, 95 % TI 1,16–1,34 visu iemeslu demences gadījumā; HR 1,19, 95 % TI 1,07–1,31 Alcheimera slimības gadījumā un HR 1,24, 95 % TI 1,08–1,43 vaskulāras demences gadījumā). Risks nepietiekamības gadījumā bija par 10–15 % augstāks. Regulāriem D vitamīna un/vai multivitamīnu lietotājiem tika fiksēts par 17 % zemāks Alcheimera demences risks un par 14 % zemāks vaskulāras demences risks.

Šā pētījuma rezultāti norāda uz pozitīvo D vitamīna suplementācijas ieguvumu demences profilaksē, tomēr stingru pierādījumu un secinājumu veidošanai nepieciešams veikt nejaušināti kontrolētus pētījumus.

Avots: Chen LJ, Sha S, Stocker H, Brenner H, Schöttker B. The associations of serum vitamin D status and vitamin D supplements use with all-cause dementia, Alzheimer's disease, and vascular dementia: a UK Biobank based prospective cohort study. Am J Clin Nutr. 2024 Jan 29:S0002-9165(24)00057-1. doi: 10.1016/j.ajcnut.2024.01.020. Epub ahead of print. PMID: 38296029.