PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzelzs preparāts zemās devās zīdaiņiem bez riska faktoriem – vai ir ieguvums?

Doctus
Dzelzs preparāts zemās devās zīdaiņiem bez riska faktoriem – vai ir ieguvums?
Pixabay.com
Pētīts, ka ar krūti barotiem zīdaiņiem ir augstāks dzelzs deficīta risks, potenciāli kavējot bērna attīstību. Dzelzs suplementācijas efektiem attiecībā uz bērna attīstību pierādījumi ir nepietiekami un šā brīža vadlīnijas ir ar atšķirīgām nostādnēm. Tāpēc tika veikts ar placebo kontrolēts pētījums, lai novērtētu, vai ikdienas suplementācija ar dzelzi 1 mg/kg dienā 4–9 mēnešus veciem, ekskluzīvi vai pārsvarā ekskluzīvi ar krūti barotiem bērniem uzlabo psihomotorisko attīstību.

Šis bija nejaušināts, divkārtnepārredzams pētījums, kas norisinājās no 2015.–2020.gadam ar novērošanas periodu līdz 2023.gadam Polijā un Zviedrijā. Pētījuma dalībnieki bija veseli vienaugļa grūtniecības zīdaiņi, kas dzimuši laikā un svēra vismaz 2500 g, tika ekskluzīvi vai pārsvarā (>50 %) baroti ar krūti un 4 mēnešu vecumā netika konstatēta anēmija (hemoglobīns > 10,5 g/dl). Izslēgšanas kritēriji bija nopietna slimība, iedzimta anomālija, pārtikas alerģija, grūtības komunicēt ar aprūpētājiem. Pētījuma dalībnieki saņēma dzelzs preparātu (mikronizētu mikoriekapsulētu dzelzs pirofosfātu) 1 mg/kg dienā vai placebo (maltodekstrīnu) no 4–9 mēnešu vecumam. Primārais pētījuma iznākums bija psihomotoriskās attīstības novērtējums pēc Bayley Scales of Infant and Toddler Development motoriskās skalas 12 mēnešu vecumā, pielāgojot pēc gestācijas vecuma, dzimuma un mātes izglītības līmeņa. Sekundārie iznākumi bija kognīcijas un valodas rezultāti 12 mēnešu vecumā, motoriskās, kognitīvās un valodas spējas 24 un 36 mēnešos, dzelzs deficīts (seruma feritīns < 12 ng/ml) un dzelzs deficīta anēmija 12 mēnešu vecumā.

No 221 pētījumā iekļautā zīdaiņa (111 meitenes), 200 (90 %) tika iekļauti ITT analīzē (vidējais vecums 12,4 mēneši). Dzelzs suplementācija (n = 104) salīdzinājumā ar placebo (n = 96) bērna 12 mēnešu vecumā neuzrādīja efektu uz psihomotorisko attīstību (vidējā atšķirība [MD] motorisko spēju novērtējumā -1,07 punkti; 95 % TI -4,69–2,55), kognīciju (MD -1,14; 95 % TI -4,26–1,99) vai valodas attīstību (MD 0,75; 95 % TI -2,31–3,82). Netika novērotas arī statistiski nozīmīgas atšķirības 24 un 36 mēnešos. Intervence nemazināja dzelzs deficīta risku (relatīvais risks [RR] 0,46; 95 % TI 0,16–1,30) vai dzelzs deficīta anēmijas risku (RR 0,78; 95 % TI 0,05–12,46).

Šajā pētījumā netika atrasti klīniski ieguvumi no zemu devu dzelzs suplementācijas veseliem, ar krūti barotiem zīdaiņiem 4–9 mēnešu vecumā, ja nav riska faktoru anēmijas attīstībai.

Avots: Svensson L, Chmielewski G, Czyżewska E, et al. Effect of Low-Dose Iron Supplementation on Early Development in Breastfed Infants: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online May 13, 2024. doi:10.1001/jamapediatrics.2024.1095