PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ieviests jauns pakalpojums – paliatīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā

Doctus
Ieviests jauns pakalpojums – paliatīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā
Freepik
20.februārī valdībā pieņēma Paliatīvās aprūpes noteikumus, kas nosaka kārtību paliatīvās aprūpes organizēšanai, saņemšanai un finansēšanai, lai nodrošinātu jauna pakalpojuma – paliatīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā ieviešanu.

Kas ietilpst paliatīvās aprūpes pakalpojumā?

Šā gada sākumā tika īstenots pilotprojekts paliatīvajā aprūpē, sniedzot to pacientiem Dienvidkurzemē, tagad tas tiks turpināts kā valsts apmaksāts pakalpojums visā Latvijā.

Paliatīvā aprūpe mājās jeb paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums ietver:

 • pakalpojuma organizēšanas koordinatora diennakts atbalstu, tajā skaitā par nepieciešamajiem dokumentiem;
 • pacienta vajadzību izvērtēšanu un sociālās aprūpes un terapijas (ārstniecības) plāna sastādīšanu, īstenošanu un aktualizēšanu;
 • ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu pieejamību diennakts režīmā konsultācijām pacientam un tuviniekiem;
 • pacienta transportēšanu uz ārstniecības iestādi un atpakaļ uz mājām;
 • tehniskos palīglīdzekļus, tai skaitā piegādi un apmācību, kā arī to nomaiņu;
 • psihosociālo rehabilitāciju pacientam un tuviniekiem, kas dzīvo kopā ar pacientu;
 • sociālo aprūpi.

Lai sāktu pakalpojumu, iepriekš paliatīvās aprūpes jēdziens ietverts Ārstniecības likumā, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Ministru kabineta noteikumi bija jāpieņem, lai noteiktu paliatīvās aprūpes organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību. Kopējais pieejamais finansējums Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas budžetos paliatīvo pakalpojumu nodrošināšanai 2024.gadā ir 16,2 miljoni eiro.

Veselības aprūpes pakalpojumos ietilpst:

 • ārsta konsultācijas, t.sk. attālinātas;
 • ārsta palīga un/vai medicīnas māsas sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi: medikamentu ievadīšana; pēcoperācijas brūču, izgulējumu un trofisko čūlu aprūpe; stomu aprūpe; porta katetra aprūpe; pacienta vai pacienta aprūpes procesā iesaistītās personas izglītošana un praktiska apmācība veselības aprūpes jomā; laboratoriski izmeklējamo bioloģiskā materiāla savākšana un nogādāšana laboratorijā; vitālo rādītāju kontrole; klizmas veikšana; elektrokardiogrāfijas veikšana; vakcinācijas veikšana.
 • fizioterapeita, ergoterapeita un uztura speciālista pakalpojumi atbilstoši kompetencei;
 • sadarbībā ar ārstniecības iestādēm nepieciešamības gadījumā tiek organizētas plānveida vizītes stacionāros, plānveida speciālistu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi;
 • tiek nodrošināta pacientu transportēšana uz stacionāru, uz speciālista konsultāciju vai diagnostisko procedūru un atpakaļ no tās ar specializēto transportu, t.sk. nodrošinot guļošo pacientu transportēšanu;
 • tiek koordinēta un nodrošināta specializēto kabinetu pakalpojumu nepārtrauktība sadarbības ietvaros (skābekļa terapijas pakalpojumi mājās pacientiem, atbilstoši noteiktai kārtībai, psihoemocionālā atbalsta pakalpojumi pacientiem ar onkoloģisku diagnozi, problēmsituācijas, kas saistītas ar enterālās vai parenterālās barošanas nodrošināšanu, problēmsituāciju, kas saistītas ar pacientu traheostomu aprūpi).

Sociālās aprūpes un psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumos ietilpst:

 • klīniskā un veselības psihologa vai konsultatīvā psihologa konsultācijas;
 • sociālā darbinieka pakalpojumi;
 • kapelāna pakalpojumi;
 • sociālā aprūpētāja pakalpojumi, t.sk. pacienta pamatvajadzību (fiziska aprūpe, higiēnas pocedūras, ikdienas mājas darbi) nodrošināšana un dzīves kvalitātes uzturēšana atbilstoši pacienta individuālajā aprūpes plānā noteiktajam;
 • pacienta tuvinieku apmācība  par aprūpes paņēmieniem, aprūpes palīglīdzekļu lietošanu;
 • tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana, to piegāde, uzstādīšana un apmācība.

Kā un kas var saņemt paliatīvo pakalpojumu mājās?

Pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par indicētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā, ja  konsīlija lēmumā pacientam ir piešķirts paliatīvā pacienta statuss un prognozētā personas dzīvildze ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem, izņemot personas kuras ir bērnu paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē un jau saņem Bērnu paliatīvās aprūpes  biedrības pakalpojumus vai citus paliatīvās aprūpes pacienta dzīvesvietā pakalpojumus. Uz konsīliju ambulatoro pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts un ārsts speciālists. Ja pacients atrodas stacionārā, tad konsīliju organizē stacionārā ārstniecības iestāde.

Pēc konsīlija slēdziena saņemšanas, ja pacientam ir indicēti paliatīvās aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists, kas nosūtīja uz konsīliju, noformē nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai un piesaka pacientu Pakalpojumu sniedzēju koordinatoram, kas nodrošina Pakalpojumu atbilstošajā teritorijā.

Pakalpojuma sniedzēja koordinators ir pieejams katru dienu 24/7, t.sk. sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Ambulatoram pacientam pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ne vēlāk kā 24 h laikā no brīža, kad pacients pieteikts Pakalpojuma saņemšanai. Ja pacients pieteikšanas brīdī atrodas stacionārā, tad 24 h laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra.

 1. Kurzemes reģions - SIA Magnum Social & Medical Care, tālrunis: 8882
 2. Vidzemes reģions: SIA MED4U, tālrunis: 28010404
 3. Latgales reģions: SIA Magnum Social & Medical Care, tālrunis: 8886
 4. Rīgas Valstspilsētas labais Daugavas krasts un Rīgas reģions: SIA Hospiss māja, tālrunis: 80700022, 80700033
 5. Rīgas Valstspilsētas labais Daugavas krasts un Rīgas reģions: SIA MED4U, tālrunis: 28010404
 6. Rīgas Valstspilsētas kreisais Daugavas krasts un Rīgas reģions: SIA Magnum Social & Medical Care, tālrunis: 8884
 7. Rīgas Valstspilsētas kreisais Daugavas krasts un Rīgas reģions: SIA MED4U, tālrunis: 28010404