PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ādas tests palīdz diagnosticēt alerģiju uz protona sūkņa inhibitoriem

Doctus
Ādas tests var precīzi un droši diagnosticēt protona sūkņu inhibitoru (PSI) hipersensitivitāti, ziņo Journal of Allergy and Clinical Immunology publicēta pētījuma rezultāti.

Orālais provokācijas tests (OPT) parasti tiek izmantots, lai apstiprinātu retus PSI hipersensitivitātes gadījumus, bet tas ir laikietilpīgs un riskants izmeklējums. Ādas testu izmantošana PSI hipersensitivitātes diagnostikai ir jau iepriekš apraksīta, tomēr tā precizitāte līdz šim nebija zināma.

Ādas testa reaģenti Ādas testa reaģenti
Ādas testa reaģenti

Veronas universitātes slimnīcā tika salīdzināti divu veidu testi uz 53 pacientiem, kuriem anamnēzē ir bijušas reakcijas uz PSI.

Ādas tests bija pozitīvs 12 pacientiem, tai skaitā septiņiem no deviņiem, kuriem iepriekš ir bijušas III pakāpes reakcijas. Pieciem no deviņiem pacientiem ar III pakāpes reakciju bija pozitīva ādas reakcija uz vairākiem PSI.

Lielākā daļa pacientu ar III pakāpes reakciju nepiekrita veikt OPT, tādēļ visi pacienti ar III pakāpes rekacijām tika izslēgti no pētījuma. No 40 pacientiem, kuriem veica OPT, sešiem bija pozitīvi rezultāti (tai skaitā 3/3 ar pozitīvu ādas testu un 3/37 ar negatīvu ādas testu).

Pētnieki secināja, ka ādas tests ir 100% specifisks, 100% ar paredzošu pozitīvo vērtību un 91,9% paredzošu negatīvo vērtību, bet jutība bija zemāka, tikai 50%.

Pacientiem ar hipersensitivitāti uz pantoprazolu, kas apstiprināta ar ādas testu, bija pozitīvi ādas testa rezultāti arī uz omeprazolu un esomeprazolu, kas ir saskaņā arī ar iepriekš veiktu pētījumu rezultātiem. Savukārt pacientiem ar pozitīvu ādas testu uz lansoprazolu vai rabeprazolu bija negatīvs rezultāts uz omeprazolu, pantoprazolu un esomeprazolu.

Pētījuma noslēgumā tika secināts, ka ādas tests ir lietderīgs pacientiem ar tūlītējām hipersensitivitātes reakcijām uz PSI, jo pozitīvs ādas testa rezultāts ļauj izvairīties no OPT veikšanas. 

Pirmavots: Bonadonna P, Lombardo C, Bortolami O, et al. Hypersensitivity to proton pump inhibitors: Diagnostic accuracy of skin tests compared to oral provocation test.J Allergy Clin Immunol 2012.

Foto no SCIENCE PHOTO LIBRARY