PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antioksidantiem bagāts uzturs samazina cukura diabēta attīstības risku

Doctus
Iepriekš veiktos pētījumos izteikta hipotēze, ka oksidatīvais stress var ietekmēt 2.tipa cukura diabēta patoģenēzi. Uzturs, īpaši bagāt ar augļiem un dārzeņiem, satur sastāvdaļas ar augtu antioksidatīvo aktivitāti, kas var palīdzēt kumulēt antioksidatīvo efektu.

Pētījuma mērķis bija izvērtēt saistību starp kopējo antioksidantu kapacitāti un 2.tipa cukura diabēta risku.

Pētījumā analizēja datus par 64 223 sievietēm (vidējais vecums 52 ± 7 gadi), no tām 1751 sievietei diagnosticēja 2.tipa cukura diabētu 15 novērošanas gadu laikā. Kopējā antioksidatīvā kapacitāte tika aprēķināta ar dzelzs jonu samazinošo antioksidanta spēka (FRAP) metodi. Saistības noskaidrošanai tika lietots Koks proporcionālo draudu modelis.

Daudzfaktoru modelī pierādīja, ka augsta kopējā antioksidantu kapacitāte ir saistīta ar zemāku 2.tipa cukura diabēta risku. Salīdzinot sievietes ar kopējo antioksidantu kapacitāti zemākajā kvintīlē, ar sievietēm trešajā, ceturtajā un piektajā kvintīlē konstatēja attiecīgus HR=0,74 (95 % TI [0,63 – 0,86]), HR=0,70 (95 % TI [0,59 – 0,83]) un HR=0,73 (95 % TI [0,60 – 0,89]).   Saistība starp kopējo antioksidantu kapacitāti un 2.tipa cukura diabētu bija lineāra līdz 15 mmol/dienā, pie šī līmeņa tika sasniegts plato.

Pētnieki secina, ka kopējai antioksidantu kapacitātei var būt svarīga loma 2.tipa cukura diabēta riska samazināšanā sievietēm pusmūžā. Nepieciešami papildus pētījumi, lai labāk izprastu bioloģiskos mehānismus šai saistībai.

 

AVOTS: Mancini FR, Affret A, Dow C, et al. Dietary antioxidant capacity and risk of type 2 diabetes in the large prospective E3N-EPIC cohort. Diabetologia, 2017.