PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aspirīna lietošana saistīta ar zemāku mirstību cukura diabēta pacientiem, kuriem ir arī sirds mazspēja

Doctus
Aspirīna lietošana saistīta ar zemāku mirstību cukura diabēta pacientiem, kuriem ir arī sirds mazspēja
Lielā pētījumā ar gados veciem 2.tipa cukura diabēta un sirds mazspējas pacientiem, pētnieki atklāja, ka aspirīna lietošana primārajā profilaksē samazina mirstību, īpaši visu cēloņu mirstību ar un bez hospitalizācijām sirds mazspējas dēļ.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot aspirīna primārās profilakses lomu pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu un sirds mazspēju.

Pētījumā tika analizēti pacienti, kuriem bija gan 2.tipa cukura diabēts, gan sirds mazspēja, visi dalībnieki bija 55 + gadus veci, anamnēzē nebija miokarda infarkta, insulta, perifēro artēriju slimības vai ātriju fibrilācijas. Tika salīdzināti iznākumi pacientiem, kuri lietoja aspirīnu un tiem, kuri nelietoja, pēc sirds mazspējas diagnosticēšanas. Primārais iznākums bija visu cēloņu mirstība un hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ. Sekundārie iznākumi bija ne fatāls insults, ne fatāls infarkts un smaga asiņošana.

Pētījumā iekļāva 12534 pacientus (5967 lietoja aspirīnu (n=137 lietoja >75 mg) un 6567 nelietoja aspirīnu). 5,2 novērošanas gadu laikā, aspirīna lietotājiem konstatēja retākus primāros iznākumus, īpaši visu cēloņu mirstību.  Tomēr aspirīna lietotājiem biežāk novēroja ne fatālu insultu/ infarktu; attiecībā uz smagu asiņošanu atšķirības starp grupām netika novērotas.  Pēc vairāku faktoru samērošanas Koks regresijas modelī, secināja, ka aspirīna lietošana statistiski ticami samazina primāro iznākumu (HR=0,89; 95 % TI [0,84 – 0,94]). Papildus ieguvums netika novērots, ja aspirīnu lietoja vairāk par 75 mg.

Pētnieki secina, ka pacientiem ar 2.tipa cukura diabētu un sirds mazspēju, aspirīna lietošana pazemina mirstības risku, bet nedaudz paaugstina ne fatālu insultu/ infarktu risku.

AVOTS: American College of Cardiology (ACC) 2018 Scientific Session. Abstract 432. Presented March 11, 2018.