PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aspirīna lietošana senioriem saistīta ar retākiem nāves gadījumiem

Doctus
Jaunā pētījumā atklāja, ka senioriem (>65 gadiem), kuri regulāri lieto aspirīnu ir zemāki visu cēloņu mirstības un mirstības no ļaundabīgiem audzējiem rādītāji, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri nelieto aspirīnu.

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp aspirīna lietošanu un visu cēloņu mirstību, visu vēžu, kuņģa zarnu trakta vēža un kolorektālā vēža mirstību senioriem. Šis bija kohorta pētījums, kurā dalībniekus iekļāva laika period 1993. – 2001.gads un novēroja tos līdz 2006. – 2008.gadam. Galvenie pētījuma iznākumi bija visu cēloņu mirstība, mirstība no jebkāda veida vēža, kuņģa zarnu trakta vēža vai kolorektālā vēža.  

Kopumā pētījumā iekļāva 146 152 indivīdus (vidējais vecums pētījuma sākumā bija 66,3 gadi (SD 2,4); 74742 (51,1 %) bija sievietes). Mediānais novērošanas laiks bija 12,5 gadi, kopējais persongadu skaits bija 1 822 164. Aspirīna lietošana 1 – 3 reizes mēnesī bija saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstību (HR=0,84; 95 % TI [0,80 – 0,88]; p<0,001) un zemāku mirstību no ļaundabīgiem audzējiem (HR=0,87; 95 % TI [0,81 – 0,94]; p<0,001), salīdzinot ar tiem, kuri nekad nelietoja aspirīnu. Aspirīna lietošana 3 vai vairāk reizes nedēļā bija saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstības risku (HR=0,81; 95 % TI [0,80 – 0,83]; p<0,001), zemāku mirstību no ļaundabīgiem audzējiem (HR=0,85; 95 % TI [0,81 – 0,88]; p<0,001), zemāku mirstību no kuņģa zarnu trakta audzējiem (HR=0,75; 95 % TI [0,66 – 0,84]; p<0,001) un kolorektālā vēža (HR=0,71; 95 % TI [0,61 – 0,84]; p<0,001).  Stratificējot saistību starp aspirīna lietošanu un mirstību pēc ķermeņa masas indeksa, saistība saglabājās.

Pētnieki secina, ka aspirīna lietošana 3 vai vairāk reizes nedēļā ir saistīta ar zemāku visu cēloņu mirstību, mirstību no ļaundabīgiem audzējiem un kuņģa zarnu trakta un kolorektālā vēža.

 

AVOTS: Loomans-Kropp HA, Pinsky P, Cao Y, et al. Association of Aspirin Use With Mortality Risk Among Older Adult Participants in the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial. JAMA Netw Open. 2019;2(12):e1916729