PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Dzimuma atšķirības akūta miokarda infarkta iznākumos jauniem pacientiem

Doctus
Dzimuma atšķirības akūta miokarda infarkta iznākumos jauniem pacientiem
Freepik.com
Jaunākām sievietēm pēc akūta miokarda infarkta (AMI) indeksa epizodes ir sliktāks veselības stāvoklis nekā vīriešiem. Tomēr nav zināms, vai sievietēm ir lielāks kardiovaskulāro un nekardiovaskulāro hospitalizāciju risks gada laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra.

Pētījuma mērķis bija noteikt dzimumu atšķirības cēloņos un viena gada iznākumu laikā pēc AMI cilvēkiem vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

Tika izmantoti dati no VIRGO (Variation in Recovery: Role of Gender on Outcomes of Young AMI Patients) pētījuma, kurā tika iekļauti jauni pacienti ar AMI no 103 ASV slimnīcām. Dzimuma atšķirības visu iemeslu un cēloņu specifiskās hospitalizācijas gadījumos tika salīdzinātas, aprēķinot saslimstības rādītājus (IR uz 1000 persongadiem) un IR koeficientus ar 95 % TI. Pēc tam tika veikta secīga modelēšana, lai novērtētu dzimumu atšķirības, aprēķinot draudu attiecību HR (SHR), ņemot vērā nāves gadījumus.

No 2979 pacientiem 905 pacienti (30,4 %) gada laikā pēc izrakstīšanās no stacionāra tika atkārtoti hospitalizēti vismaz vienu reizi. Galvenie hospitalizācijas cēloņi bija saistīti ar koronāro sirds slimību (IR= 171,8; 95 % TI [153,6 - 192,2] sievietēm pret 117,8; 95 % TI [97,3 - 142,6] vīriešiem), kam sekoja nekardiāla hospitalizācija (IR=145,8; 95 % TI [129,2 - 164,5] sieviešu vidū pret 69,6; 95 % TI [54,5 - 88,9] vīriešu vidū). Turklāt dzimumu atšķirības bija ar koronāro artēriju slimību saistītu hospitalizāciju gadījumos (SHR = 1,33; 95 % TI [1,04 – 1,70]; P = 0,02) un nekardiālas hospitalizācijas gadījumos (SHR=1,51; 95 % TI [1,13 – 2,07]; P = 0,01).

Jaunām sievietēm ar akūtu miokarda infarktu gada laikā pēc izrakstīšanas no stacionāra ir vairāk nelabvēlīgu iznākumu nekā vīriešiem. Ar koronāro artēriju slimību saistītas hospitalizācijas bija izplatītākās, bet nekardiālas hospitalizācijas uzrādīja visnozīmīgākās dzimumu atšķirības.

AVOTS: Sawano M, Lu Y, Caraballo C, et al. Sex differences in outcomes of acute myocardial infarction in young patients. J Am Coll Cardiol. 2023 May, 81 (18) 1797–1806