PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gandrīz katrs sestais jaunais HIV gadījums Eiropā tiek diagnosticēts pēc 50 gadu vecuma

Doctus
Saslimstība ar HIV Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā pieaug gados vecākā populācijā. Pētnieki analizēja faktorus saistītus ar HIV diagnozi gados vecāku cilvēku populācijā 31 valstī 12 gadu periodā.

Pētījumā tika salīdzināti dati gados vecāku cilvēku populācijā (>=50 gadi) ar jaunākiem cilvēkiem (15 – 49 gadi). Tika atlasīti jaunie saslimšanas gadījumi ar HIV laika periodā 2004.gada 1.janvāris – 2015.gada 31.decembris, visi gadījumi tika statificēti pēc vecuma, dzimuma, migrācijas statusa, transmisijas ceļa un CD4 šūnu skaita. Novēlota diagnostika tika definēta kā CD4 šūnu skaits mazāks par 350 šūnām uz μL un diagnoze ar smagu HIV – mazāk kā 200 šūnas uz μL. Tika salīdzinātas divas vecuma grupas ar  χ2 testu.

Pētījuma periodā tika novēroti 54 102 jauni HIV gadījumi gados vecāku cilvēku populācijā. Vidējais jaunas diagnozes biežums bija 2,6 uz 100 000 iedzīvotāju 12 gadu periodā, incidence laika gaitā statistiski ticami pieaug (ikgadējās vidējās izmaiņas 2,1 %; 95 % TI [1,1 – 3,1]; p<0,001).  16 valstīs novēroja statistiski ticamu jauno HIV gadījumu pieaugumu gados vecāku cilvēku populācijā. 2015.gadā, salīdzinot ar jaunākiem cilvēkiem, gados veciem cilvēkiem biežāk konstatēja HIV transmisiju heteroseksuālu kontaktu veidā un biežāk diagnoze tika konstatēta novēloti. HIV incidence gados vecāku cilvēku populācijā statistiski ticami laika gaitā pieauga vīriešiem (ikgadējās vidējās izmaiņas 2,2 %; 95% TI [1,2 – 3,3]; p<0,001), sievietēm (ikgadējās vidējās izmaiņas 1,3 %; 95% TI [0,2 – 2,4]; p<0,05), vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (ikgadējās vidējās izmaiņas 5,8 %; 95% TI [4,3 – 7,5]; p<0,001) un injicējošiem narkotiku lietotājiem (ikgadējās vidējās izmaiņas 7,4 %; 95% TI [4,8 – 10,2]; p<0,001).

Pētnieki norāda, ka pieaugot saslimstībai ar HIV arī gados vecākā populācijā, jāmaina HIV skrīninga izmeklējumu stratēģija, jāpievērš uzmanība ne tikai jauniem cilvēkiem, bet HIV eksprestestu veikšana jāpiedāvā arī gados vecākiem cilvēkiem.  

AVOTS: Tavoschi L, Gomes Dias J, Pharris A, et al. New HIV diagnoses among adults aged 50 years or older in 31 European countries, 2004–15: an analysis of surveillance data. The Lancet HIV, 2017