PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Garas darba stundas ir saistītas ar paaugstinātu insulta risku

Doctus
Cilvēkiem, kuri strādā garas darba stundas, ir augstāks insulta risks, īpaši, ja garas stundas tiek strādāta 10 gadus un ilgāk, secināts pētījumā.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot saistību starp garām darba stundām un insultu lielā populācijā balstītā pētījumā. Tika izmantoti Francijas populācijā balstīti dati, par dalībniekiem bija pieejama sekojoša informācija: vecums, dzimums, smēķēšanas statuss, darba stundu skaits pētījuma sākumā. No medicīniska rakstura intervijām tika iegūta informācija par kardiovaskulāriem riska faktoriem un insultu anamnēzē. Garas darba stundas tika definētas kā darba laiks 10 stundas un vairāk vismaz 50 dienas gadā. Pētījumā netika iekļauti tie, kuri strādāja nepilni darba laiku un ar insultu anamnēzē. Ar loģistiskās analīzes modeļiem analizēja saistību starp garām darba stundām un insultu.  No 143 592 dalībniekiem 1224 (0,9 %) pētījuma laikā bija insults, 42 542 (29,6 %) atzina, ka strādā garas darba stundas un 14 481 (10,1 %) norādīja, ka vismaz 10 gadus strādā ļoti daudz.  Garas darba stundas ir saistītas par paaugstinātu insulta risku (OR=1,29; 95 % TI [1,11 - 1,49]). Garas stundas 10 gadus un ilgāk paaugstina insulta risku (OR=1,45; 95 % TI [1,21 - 1,74]). Saistībai netika novērotas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, bet ciešāka šī saistība bija baltās rases pārstāvjiem jaunākiem par 50 gadiem. Pētnieki secināja, ka pastāv saistība starp garām darba stundām un insulta risku. 

  AVOTS: Fadel M, Sembajwe G, Gagliardi D, et al. Association Between Reported Long Working Hours and History of Stroke in the CONSTANCES Cohort. Stroke, 2019