PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Gerontologu ieteikumi kā efektīvāk sarunāties ar gados veciem cilvēkiem

Doctus
Ņemot vērā, ka sabiedrība noveco, tiek prognozēts, ka nākamajās divās dekādēs, ārstiem būs jāiemācās tikt gala ar šo izaicinājumu – gados veciem pacientiem. Ārstam runājot ar pacientu gados ir jāpārliecinās, vai pacients dzird un saprot visu, ko ārsts saka un vai pacients izprot ārstēšanas plānu.

Divas trešdaļas no pacientiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem nesaprot informāciju par viņam izrakstītajiem medikamentiem.  Amerikas Geriatru asociācija ir izstrādājuši 29 rekomendācijas, kas palīdz komunikācijā ar gados veciem pacientiem.   

Ieteikumi kā efektīvāk sarunāties ar gados veciem pacientiem Ieteikumi kā efektīvāk sarunāties ar gados veciem pacientiem
Ieteikumi kā efektīvāk sarunāties ar gados veciem pacientiem

29 padomi efektīvai saziņai ar gados veciem pacientiem

Šīs rekomendācijas ir paredzētas ārstiem un citiem veselības aprūpes profesionāļiem, lai varētu nodrošināt labāku saziņu ar gados veciem pacientiem:

 

 • Atpazīt vecu pacientu stereotipisko domāšanu.
 • Izvairīties no runas manieres, kas pacientam varētu šķist aizbildnieciska.
 • Uzraudzīt un kontrolēt neverbālo uzvedību.
 • Līdz minimumam samazināt fona trokšņus.
 • Sarunas laikā skatīties pacientam virsū, ārsta un pacienta lūpām vajadzētu būt vienā līmenī.
 • Pievērst uzmanību teikumu struktūrai, lai tā būtu pacientam saprotama.
 • Izmantot vizuālo materiālu, piemēram, bildes un diagrammas, lai pacients vieglāk uztvert sacīto.
 • Jautāt atvērta tipa jautājumus un uzmanīgi klausieties pacienta atbildes.
 • Runāt ar sapratni un līdzjūtību.
 • Izjautāt pacientu par viņa ikdienu un sociālajiem kontaktiem.
 • Iesaistīt pacientu sarunā.
 • Pielāgot aprūpi, pacienta kultūras uzskatiem un dzīves vērtībām.
 • Iesaistīt pacientu lēmuma pieņemšanā.
 • Ievērot pacienta autonomiju un veicināt pacienta aktīvu līdzdalību viņa aprūpē.
 • Izvairieties no novecošanas pieņēmumiem.
 • Sniegt skaidru, saprotamu informāciju.
 • Lietot tiešu, konkrētu un saprotamu valodu.
 • Pārbaudīt kalusītāja izpratni sarunas laikā.
 • Noteikt mērķus, lai pārbaudītu klausītāja izpratni.
 • Iekļaut savas zināšanas un emocionālo pieredzi, ar pacientu apspriežot ārstēšanas režīmu.
 • Koncentrēties uz to, lai uzlabotu pacienta apmierinātību.
 • Uzmanīgi izmantot humoru un tiešās komunikācijas stilu ar pacientiem, kuri nav no Rietumu kultūras.
 • Palīdzēt pacientiem ar hroniskām saslimšanām atrast ticamus tiešsaistes avotus, kuros gūt informāciju par savu slimību.
 • Apsverēt datora sniegto iespēju izmantošanu sarunas laikā.
 • Uzturēt pozitīvu balss toni, runājot ar pacientu ar demenci.
 • Izvairīties no lēnas runāšanas ar pacientiem ar demenci.
 • Uzdot dažāda veida jautājumus pacientiem ar demenci.
 • Vienkāršot teikuma uzbūvi, runājot ar pacientiem ar demenci.
 • Atkārtot vārdus vai pārfrāzēt teikto, runājot ar gados veciem pacientiem ar demenci.

Datu avots: Gerontological Society of America