PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Īstermiņa un ilgtermiņa mirstība saistībā ar nedēļas dienu, kad tiek veikta akūta operācija

Doctus
Īstermiņa un ilgtermiņa mirstība saistībā ar nedēļas dienu, kad tiek veikta akūta operācija
Plaši tiek debatēts, vai nedēļas diena, kad tiek veikta akūta operācija, ietekmē operācijas rezultātu. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija novērtēt akūtas operācijas saistību ar nedēļas dienas dienu, kad operācija tiek veikta, un īstermiņa un ilgtermiņa mirstību.

Šis bija novērojuma pētījums ar visiem pacientiem, kuriem veikta akūta operācija Skotijā laika periodā 2005.gada 1.janvāris – 2007.gada 31.decembris. Visi pacienti tika novēroti līdz 2012.gadam. Daudzlīmeņu loģistiskā un Koks proporcionālo draudu regresija tika izmantota, lai novērtētu operācijas veikšanas dienas ietekmi uz operācijas iznākumu, samērojot pēc dažādiem faktoriem. Primārais iznākums bija pēcoperācijas mirstība un sekundārais iznākums bija kopējā dzīvildze.

Kopumā tika atlasīta informācija par 50 844 pacientiem, no tiem 31 499 akūta operācija tika veikta no pirmdienas līdz ceturtdienai un 19 345 no piektdienas līdz svētdienai. Pacienti, kuriem operāciju veica brīvdienās bija jaunāki (vidējais vecums 45,9 gadi pret 47,5 gadi; p<0,001) un viņiem bija mazāk blakussaslimšanu, bet tiem veica riskantākas un/ vai sarežģītākas operācijas (p<0,001). Pacienti, kuriem operāciju veica brīvdienās to izdarīja ātrāk nekā pacientiem, kurus operēja darba dienās (vidējais laiks no hospitalizēšanas līdz operācijai bija 1,2 pret 1,6 dienas; p<0,001). Netika konstatētas atšķirības pēcoperācijas mirstībā (OR=1; 95 % TI [0,97 – 1,06]; p=0,583) atkarībā no nedēļas dienas, kad veikta operācija. Tāpat netika novērotas arī atšķirības attiecībā uz kopējā dzīvildzi, salīdzinot jebkuru nedēļas dienu ar trešdienu.

Pētnieki secināja, ka nav atšķirības īstermiņa un ilgtermiņa mirstības rādītājos atkarībā no nedēļas dienas, kad tiek veikta akūta operācija.

 

AVOTS: M. A. Gillies, N. I. Lone, R. M. Pearse, C. Haddow, L. Smyth, R. W. Parks, T. S. Walsh, E. M. Harrison. Effect of day of the week on short- and long-term mortality after emergency general surgery. British Journal of Surgery, 2017