PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kādi faktori ietekmē gados vecu pacientu ar vēzi dzīves kvalitāti?

Doctus
Jaunā pētījumā iezīmēti faktori, kas ietekmē dzīves kvalitāti pacientiem ar ļaundabīgiem audzējiem. Pētījums publicēts žurnālā Cancer. Svarīgākie ietekmējošie faktori ir pastāvīgu simptomu kontrole, blakusslimību pārvaldība, brīvā laika fizisko aktivitāšu veicināšana un finansiālo problēmu risināšana.

Ņemot vērā faktu, ka sabiedrība noveco, gados vecu cilvēku skaits ar ļaundabīgiem audzējiem pieaug, tādēļ svarīgi ir noskaidrot faktorus, kas ietekmē šo pacientu dzīves kvalitāti.  

Pētījumā iesaistīja 1457 gados vecus (vecums  65 vai vairāk gadi) pacientus ar vēzi. Visi šie pacienti tika telefoniski intervēti. Iznākumu mērījumiem izmantoja fizisko komponentu kopsavilkumu (Physical Component Summary (PCS)) un garīgo komponentu kopsavilkumu (Mental Component Summary (MCS)).

Respondentu mediānais laiks no diagnozes apstiprināšanas bija 19 mēneši un 28,1 % saņēma aktīvu ārstēšanu. Nozīmīgākie faktori, kas ietekmēja PCS bija simptomu smagums, blakusslimību skaits, brīvā laika fiziskās aktivitātes un nepieciešamība pēc fiziskas palīdzības. Nozīmīgākie faktori, kas ietekmēja MCS bija emocionālā atbalsta nepieciešamība, simptomu smagums un finanšu grūtības. Ar PCS cieši bija saistīti tādi simptomi kā nogurums (R2 = 0,34), sāpes (R2 = 0,32), miega traucējumi (R2 = 0,16) un miegainība (R2 = 0,16). Savukārt ar MCS cieša saistība bija tādiem simptomiem kā nogurums (R2 = 0,23), problēmas ar atmiņu (R2 = 0,17), miega traucējumi (R2 = 0,16) un apetītes trūkums (R2 = 0,16).

Pētnieki secināja, ka svarīgi gados veciem pacientiem ar vēzi palīdzēt pārvaldīt pastāvīgi esošus slimības simptomus, pārvaldīt blakusslimības, veicināt brīvā laika fiziskās aktivitātes un palīdzēt risināt finansiālos jautājumus.

 

AVOTS: Pisu M, Azuero A, Halilova KI, et al. Most impactful factors on the health-related quality of life of a geriatric population with cancer. Cancer, 2017