PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Katrs piektais nāves gadījums pasaulē ir saistīts ar sepsi

Doctus
Pasaulē no sepses mirst divreiz vairāk cilvēku nekā iepriekš tika domāts, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā The Lancet.

Sepse ir dzīvību apdraudoša orgānu disfunkcija kā atbildes reakcija uz infekciju. Ir zināms, ka sepse nozīmīgs veselības zaudējuma cēlonis, bet dati par globālo sepses slogu ir ierobežoti. Precīzi aprēķini ir svarīgi, lai informētu un uzraudzītu veselības politikas intervences, resursu izvietojumu un klīniskās ārstēšanas iniciatīvas. Pētījuma mērķis bija aprēķināt globālo, reģionālo un nacionālo sepses incidenci un mirstību.

Mirstības no sepses aprēķināšanai tika izmantoti 109 miljoni individuālu nāves ierakstu. Tika rēķināts procentuālais nāves cēloņu sadalījums. Ar sepsi saistīti nāves gadījumi tika sadalīti pa vecuma grupām, pēc dzimuma, lokalizācijas, nāves cēloņa un gada. Sepses incidences aprēķināšanai tika izmantoti 8,7 miljoni individuālu slimnīcas ierakstu.

Tika aprēķināts, ka 2017.gadā visā pasaulē bija 48,9 miljoni (95 % TI [38,9 – 62,9]) jauni saslimšanas gadījumi ar sepsi un 11 miljoni (95 % TI [10,1 – 12,0]) ar sepsi saistīti nāves gadījumi, kas kopumā sastāda 19,7 % (95 % TI [18,2 – 21,4]) no visiem nāves gadījumiem pasaulē. Vecuma standartizēja sepses incidence ir samazinājusies par 37 % (95 % TI [11,8 – 54,5]) un mirstība ir samazinājusies par 52,8 % (95 % TI [47,7 – 57,5]) laika periodā 1990. – 2017.gadā. Sepses incidence un mirstība ir mainīga starp reģioniem, ar visaugstāko slogu Subsahāras Āfrikā, Okeānijā un Dienvidāzijā, Austrumāzijā un Dienvidaustruāzijā.

Neskatoties uz to, ka ir samazinājusies vecuma standartizētas sepses incidence un mirstība, sepse joprojām ir nozīmīgs veselības apdraudējums visā pasaulē.

 

AVOTS: Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet, 2020