PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Katrs piektais nāves gadījums pasaulē ir saistīts ar sepsi

Doctus
Pasaulē no sepses mirst divreiz vairāk cilvēku nekā iepriekš tika domāts, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā The Lancet.

Sepse ir dzīvību apdraudoša orgānu disfunkcija kā atbildes reakcija uz infekciju. Ir zināms, ka sepse nozīmīgs veselības zaudējuma cēlonis, bet dati par globālo sepses slogu ir ierobežoti. Precīzi aprēķini ir svarīgi, lai informētu un uzraudzītu veselības politikas intervences, resursu izvietojumu un klīniskās ārstēšanas iniciatīvas. Pētījuma mērķis bija aprēķināt globālo, reģionālo un nacionālo sepses incidenci un mirstību.

Mirstības no sepses aprēķināšanai tika izmantoti 109 miljoni individuālu nāves ierakstu. Tika rēķināts procentuālais nāves cēloņu sadalījums. Ar sepsi saistīti nāves gadījumi tika sadalīti pa vecuma grupām, pēc dzimuma, lokalizācijas, nāves cēloņa un gada. Sepses incidences aprēķināšanai tika izmantoti 8,7 miljoni individuālu slimnīcas ierakstu.

Tika aprēķināts, ka 2017.gadā visā pasaulē bija 48,9 miljoni (95 % TI [38,9 – 62,9]) jauni saslimšanas gadījumi ar sepsi un 11 miljoni (95 % TI [10,1 – 12,0]) ar sepsi saistīti nāves gadījumi, kas kopumā sastāda 19,7 % (95 % TI [18,2 – 21,4]) no visiem nāves gadījumiem pasaulē. Vecuma standartizēja sepses incidence ir samazinājusies par 37 % (95 % TI [11,8 – 54,5]) un mirstība ir samazinājusies par 52,8 % (95 % TI [47,7 – 57,5]) laika periodā 1990. – 2017.gadā. Sepses incidence un mirstība ir mainīga starp reģioniem, ar visaugstāko slogu Subsahāras Āfrikā, Okeānijā un Dienvidāzijā, Austrumāzijā un Dienvidaustruāzijā.

Neskatoties uz to, ka ir samazinājusies vecuma standartizētas sepses incidence un mirstība, sepse joprojām ir nozīmīgs veselības apdraudējums visā pasaulē.

 

AVOTS: Rudd KE, Johnson SC, Agesa KM, et al. Global, regional, and national sepsis incidence and mortality, 1990–2017: analysis for the Global Burden of Disease Study. The Lancet, 2020

Lasītākais Doctus.lv
GUNTIS KARELIS: Grūtības ir spēcīgs motivētājs

Asociētais profesors GUNTIS KARELIS, RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas vadītājs, neslēpj, ka studiju gados neiroloģija šķitusi ļoti sarežģīta un neizprotama medicīnas joma. Tad nu apņēmies to atšifrēt, nevis centies izvairīties no grūtībām un izaicinājumiem.

M. Lapsa
RENĀTE HELDA: cukura diabēts pandēmijas ēnā— katastrofāls ielaisto gadījumu skaits

Renāte Helda, endokrinoloģe “Veselības centrs 4”, Siguldas slimnīcā: "Kopš 1990. gadiem neatceros tik daudz ielaistu un nolaistu cukura diabēta gadījumu. Ar citām endokrīnajām slimībām pašreiz nav tik slikti, bet sekas varbūt vēl tikai parādīsies, piemēram, laikus neizoperēti vairogdziedzera vēži, kam prognoze ir samērā laba, ja tos ārstē savlaicīgi."

R. Helda
Bioloģiskie medikamenti. Arvien biežāk izmantojam praksē

Zinātniskā revolūcija zāļu atklāšanas un produktu attīstībā biotehnoloģijā, kas notika 20. gadsimta beigās, savu uzvaras gājienu turpina arī 21. gadsimtā. Šobrīd vairāk nekā simt dažādu slimību tiek ārstētas ar biotehnoloģijas palīdzību, turklāt daudzas metodes joprojām ir galvenais atklājums medicīnā. Bioloģisko līdzekļu lietošana strauji paplašinājusies, tos izmanto, piemēram, onkoloģijā, autoimūnu traucējumu, iekaisuma slimību ārstēšanā.

L. Henke, S. Purviņa
SANAD II pētījums par valproāta vs. levetiracetāma efektivitāti un izmaksu ieguvumu salīdzinājumu

Valproāts ir pirmās līnijas zāļviela, lai ārstētu pacientus ar jaunatklātu idiopātisku, ģeneralizētu vai grūti klasificējamu epilepsiju. Izņēmums ir sievietes reproduktīvā vecumā potenciālā teratogēnā efekta dēļ. Levetiracetāms tiek izrakstīts arvien biežāk šai pacientu populācijai, neskaitoties uz pierādījumu trūkumu par tā efektivitāti un izmaksu ieguvumiem salīdzinājumā ar valproātu.

Doctus
Liels traumu risks brīvdienu skrējējiem

Gandrīz puse no visiem brīvdienu skrējējiem (skrējēji, kas to dara neprofesionāli, brīvajā laikā) gūst traumas, galvenokārt saistībā ar ceļiem, ikriem vai Ahileja cīpslām, un riska līmenis ir vienlīdz augsts neatkarīgi no skrējēja vecuma, dzimuma vai skriešanas pieredzes.

Doctus