PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ķermeņa masas indeksa izmaiņas un cukura diabēta komplikāciju risks

Doctus
Ķermeņa masas indeksa izmaiņas un cukura diabēta komplikāciju risks
Freepik.com
Reģistra datos balstīts pētījums Somijā noteica trīs atšķirīgas ĶMI trajektorijas grupas pacientiem ar nesen diagnosticētu 2. tipa cukura diabētu. Četru gadu novērošanas laikā lielākā daļa pacientu sekoja stabilai trajektorijai bez lielām svara izmaiņām. Tikai 10 % pacientu zaudēja svaru, bet 3 % svars palielinājās. Sākotnēji vidējais ĶMI pārsniedza aptaukošanās slieksni visās grupās. Svara samazināšana ir galvenais 2. tipa cukura diabēta ārstēšanas mērķis, taču pētījums liecina, ka tikai dažiem pacientiem tas izdodas.

Pētījuma mērķis bija novērtēt, kā ķermeņa masas indeksa (ĶMI) trajektorijas ir saistītas ar cukura diabēta komplikācijām un visu cēloņu mirstību Somijas pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu (T2D).

Šajā kohortas pētījumā tika izmantoti valsts primārās un specializētās veselības aprūpes pakalpojumu elektroniskie veselības ieraksti visās 13 Somijas Ziemeļkarēlijas pašvaldībās. Šajā pētījumā kopumā tika iekļauti 889 pieaugušie ar tikko diagnosticētu T2D 2011. vai 2012. gadā (vidējais vecums pētījuma sākumā 62,0 gadi). Riska attiecības (HR) ar 95 % ticamības intervālu (TI) tika rēķinātas attiecībā uz mikrovaskulārām, makrovaskulārām un citām cukura diabēta komplikācijām un visu cēloņu mirstību no 2015. līdz 2022. gadam visās ĶMI trajektorijas grupās, izmantojot Cox regresijas modeļus.

Trīs atšķirīgas ĶMI trajektorijas grupas tika identificētas: "stabils svars" (n = 774, 87,1 %), "svars samazinās" (n = 87, 9,8 %) un "svars pieauga" (n = 28, 3,1 %). Vidēji 8 novērošanas gadu laikā 119 (13,3 %) pacientiem tika konstatētas mikrovaskulāras komplikācijas, 187 (21,0 %) - makrovaskulāras komplikācijas, 258 (29,0 %) citas ar cukura diabētu saistītas komplikācijas un 180 (20,2 %) nāves gadījumi. Salīdzinot ar ĶMI trajektoriju “stabils svars”, trajektorija “svars pieauga” bija saistīts ar paaugstinātu mikrovaskulāru komplikāciju (HR = 2,88, 95 % TI 1,32 – 6,28), makrovaskulāru komplikāciju (HR = 2,52, 95 % TI 1,17 – 5,43) risku un jebkuru cukura diabēta komplikāciju (HR = 2,21, 95 % TI 1,16 – 4,20) risku. “Svars samazinās” trajektorija bija saistīta ar paaugstinātu visu cēloņu mirstības risku (HR = 1,90, 95 % TI 1,14 – 3,15), salīdzinot ar “stabilo svars” trajektoriju.

Šie rezultāti uzsver nepārtrauktas ĶMI uzraudzības un svara kontroles nozīmi pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu. Pielāgota ārstēšana un atbalsts ar dzīvesveida izmaiņām ir ļoti svarīgs, lai efektīvi novērstu svara pieaugumu un samazinātu cukura diabēta komplikāciju risku.

AVOTS: Wang Z, Lavikainen P, Wikström K, Laatikainen T. Trajectories of Body Mass Index and Risk for Diabetes Complications and All-Cause Mortality in Finnish Type 2 Diabetes Patients. Clinical Epidemiology, 2024; Volume 16: 203