PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Koronārā sirds slimība pirms 45 gadu vecuma saistīta ar demences risku vēlākos gados

Doctus
Koronārā sirds slimība pirms 45 gadu vecuma saistīta ar demences risku vēlākos gados
Freepik.com
Koronārā sirds slimība jaunākā vecumā ir saistīta ar paaugstinātu demences, Alcheimera slimības un vaskulāras demences risku.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai jaunāks koronārās sirds slimības sākuma vecums ir saistīts ar lielāku demences risku.

Dati tika iegūti no UK Biobank. Informācija par koronāro sirds slimību (KSS) un demences diagnozi tika savākta pirms pētījuma un novērošanas laikā. Lai novērtētu saistību starp dažādu vecumu KSS sākumu un incidentu demenci, tika izmantota tieksmes punktu saskaņošanas metode un Cox proporcionālo draudu modelis. Kopā pētījumā tika iekļauti 432 667 pieaugušie (vidējais ± SD vecums, 56,9 ± 8,1 gadi), no tiem 11,7 % bija KSS. Salīdzinot ar dalībniekiem bez KSS, dalībniekiem ar KSS bija lielāks risks saslimt ar visu cēloņu demenci, Alcheimera slimību un asinsvadu demenci. Vēl svarīgāk ir tas, ka jaunāks vecums KSS diagnostikas brīdī bija nozīmīgi saistīts ar paaugstinātu visu cēloņu demences risku (HR=1,25; 95 % TI [1,20 – 1,30]; P<0,001), Alcheimera slimības risku (HR=1,29; 95 % TI [1,20 – 1,38]; P<0,001) un vaskulārās demences risku (HR=1,22; 95 % TI [1,13 – 1,31]; P<0,001). Pēc datu samērošanas pacientiem ar KSS bija ievērojami augstāks visu cēloņu demences, Alcheimera slimības un vaskulārās demences risks nekā atbilstošām kontroles grupām visās vecuma grupās, HR pakāpeniski paaugstinājās, samazinoties vecumam KSS diagnostikas brīdī.

Jaunāks KSS sākuma vecums ir saistīts ar lielāku demences, Alcheimera slimības un vaskulārās demences risku, uzsverot nepieciešamību pievērst uzmanību to indivīdu neirokognitīvajam stāvoklim, kam KSS diagnosticēts jaunākā vecumā, lai savlaicīgi veiktu iejaukšanos un mazinātu turpmāko demences risku.

AVOTS: Liang J, Li Ch, Gao D, et al. Association Between Onset Age of Coronary Heart Disease and Incident Dementia: A Prospective Cohort Study. Journal of the American Heart Association, 2023