PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Laulības saistītas ar zemāku demences risku

Doctus
Laulības ir saistītas ar veselīgāku dzīvesveidu, zemāku mirstību un zemāku demences risku. Tika veikts sistemātisks pētījumu apskats un meta-analīze par laulības saistību ar demences attīstības risku.

Datu bāzēs tika meklēti pētījumi, kuros analizēta saistība starp laulību statusu un demenci.

Pētījumā iekļāva 15 pētījumus ar kopējo dalībnieku skaitu 812 047. Salīdzinot ar tiem dalībniekiem, kuri dzīvoja laulībā, tiem, kuri nebija precējušies (RR=1,42; 95 % TI [1,07 – 1,9]) vai kuri bija atraitņi (RR=1,20; 95 % TI [1,02 – 1,41]), bija lielāks demences attīstības risks. Tiem dalībniekiem, kuri bija šķīrušies nekonstatēja saistību ar demences risku. Papildus analīze pierādīja, ka zemāks izglītības līmenis daļēji izskaidro demences attīstības risku atraitņiem un sliktāka fiziskā veselība paaugstina demences risku dalībniekiem, kuri nekad nebija precējušies. Salīdzinot pētījumus, kuros izmantoja klīnisko reģistru datus, secināja, ka visiem dalībniekiem, kuri nebija precējušies, bija augstāks demences risks.

Pētnieki secina, ka laulības ir saistītas ar zemāku demences risku. Demences profilaksē cilvēkiem, kuri nav precējušie, jāfokusējas uz izglītību, fizisko veselību un sociālo iesaisti kā ietekmējamiem demences riska faktoriem.

 

AVOTS: Sommerlad A, Ruegger J, Singh-Manoux A, et al.  Marriage and risk of dementia: systematic review and meta-analysis of observational studies. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, Published Online First: 28 Nov 2017.