PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Metformīna lietošana pasargā no 2.tipa cukura diabēta pat 15 gadus

Doctus
Metformīna lietošana pasargā no 2.tipa cukura diabēta attīstības pacientus ar augstu risku pat 15 gadus, īpaši tos, kuriem ir augsts sākotnējais glikozes līmenis un sievietes ar gestācijas diabētu.

Pētījuma mērķis bija novērtēt metformīna efektu uz cukura diabēta profilaksi un noteikt pacientu apakšgrupas, kurām ir vislielākie ieguvumi.

Pētījuma sākumā (1996.- 2001.gadā) pieaugušie ar augstu cukura diabēta attīstības risku nejaušināti tika iedalīti divās grupās: placebo (n=1082) vai metformīna 850 mg divas reizes dienā (n=1073). Dalībnieki, kuri lietoja metformīnu, to turpināja darīt arī pēc 2002.gada. Cukura diabēta diagnoze tika noteikta ar glikozes slodzes testu vai HbA1c.

Piecpadsmit gadu laikā pēc nejaušināšanas metformīna lietošana samazināja cukura diabēta incidenci, salīdzinot ar placebo (attiecīgi 17 % pret 36 %, balstoties HbA1c rādītājos). Metformīna efekts lielāks tika novērots sievietēm ar gestācijas diabētu anamnēzē (HR=0,59), salīdzinot ar sievietēm bez gestācijas diabēta (HR=0,94). Tāpat lielāks efekts tika novērots arī tiem, kuriem sākotnējais glikozes līmenis bija augstāks.

Pētnieki secināja, ka metformīna lietošana aizkavē cukura diabēta attīstību pat 15 gadus. Vislielākos efektus novēro cilvēkiem ar augstāku sākotnējo glikozes līmeni un sievietēm ar gestācijas cukura diabētu.

AVOTS: Temprosa M, Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term Effects of Metformin on Diabetes Prevention: Identification of Subgroups That Benefited Most in the Diabetes Prevention Program and Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Diabetes Care 2019 Apr; 42(4): 601-608.