PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Metformīna monoterapijas vai kombinētas terapijas saistība ar kardiovaskulāriem riskiem 2. tipa cukura diabēta pacientiem

Doctus
Metformīna monoterapijas vai kombinētas terapijas saistība ar kardiovaskulāriem riskiem 2. tipa cukura diabēta pacientiem
Metformīns ir pirmās izvēles medikaments 2. tipa cukura diabēta (T2DM) ārstēšanā, tomēr pierādījumi, vai metformīna lietošana var palielināt visu cēloņu mirstību vai mirstību no sirds un asinsvadu slimībām pacientiem ar T2DM, joprojām nav pārliecinoši.

Šajā pētījumā iekļāva kontrolētus pētījumus, kuros dalībniekus iedalīja pēc nejaušināšanas principa un kuros novērtēja metformīna kadiovaskulāro efektu pacientiem ar T2DM.  Pētījuma primārais iznākums bija visu cēloņu mirstība un nāve sirds un asinsvadu slimību dēļ.

Tika identificēti 29 pētījumi, kuros nejauši izvēlēties dalībniekiem novēroja 371 visu cēloņu mirstību un 227 nāves gadījumus sirds un asinsvadu slimību dēļ.  Salīdzinot ar T2DM pacientiem, kuri nesaņēma terapiju, pacientiem, kuri lietoja metformīnu, nenovēroja zemāku visu cēloņu mirstību (RR=0,98; 95 % TI [0,69 – 1,38]; p=0,9), kardiovaskulāro mirstību (RR=1,13; 95 % TI [0,60 – 2,15]; p=0,70), makrovaskulāru notikumu mirstību (RR=0,87; 95 % TI [0,7 – 1,07]; p=0,19), mirstību no sirds mazspējas (RR=1,02; 95 % TI [0,61 – 1,71]; p=0,95) un mikrovaskulāru notikumu mirstību (RR=0,78; 95 % TI [0,54 – 1,13]; p=0,19). Metformīna lietošana kopā ar citiem hipoglikēmiskiem medikamentiem bija saistīta ar augstāku visu cēloņu mirstības risku (RR=1,49; 95 % TI [1,02 – 2,16]) un kardiovaskulārās mirstības risku (RR=2,21; 95 % TI [1,22 – 4]), salīdzinot ar hipoglikēmisko medikamentu režīmu bez metformīna.

Metformīna lietošana var nedaudz paaugstināt visu cēloņu mirstības un kardiovaskulārās mirstības risku. Tomēr šī pētījuma rezultāti jāvērtē piesardzīgi.

AVOTS: Li T, Providencia R, Mu n, et al. Association of metformin monotherapy or combined therapy with cardiovascular risks in patients with type 2 diabetes mellitus. Cardiovasc Diabetol. 2021 Jan 30;20(1):30.