PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Osteoporozes medikaments alendronāts pozitīvi ietekmē sirds veselību

Doctus
Osteoporozes medikamenta alendronāta lietošana saistīta ar samazinātu kardiovaskulārās mirstības, infarkta un insulta risku pacientiem pēc gūžas lūzuma. Saistība saglabājās līdz 10 gadiem pēc lūzuma.

Līdz šim trūka informācijas par kardiovaskulāriem notikumiem saistībā ar alendronāta lietošanu. Tādēļ šī pētījuma mērķis bija novērtēt kardiovaskulāro risku pacientiem pēc gūžas lūzuma, lietojot alendronātu vai nelietojot to. Tika veikts retrospektīvs, populācijā balstīts kohorta pētījums. Alendronāts un citi pret osteoporozes medikamenti tika novērtēti. Kardiovaskulārās mirstības, miokarda infarkta un insulta risks tika salīdzināts starp dažādām terapijas grupām. Lai novērtētu saistību laikā, iznākumi tika mērīti vienu gadu, trīs gadus, piecus gadus un desmit gadus pēc lūzuma. No 34 991 pacienta ar diagnosticētu gūžas lūzumu, 4602 (13,2 %) lietoja pret osteoporozes medikamentus. 4594 pacientiem, kuri lietoja pret osteoporozes medikamentus, pielāgoja 13 568 pacientus, kuri nesaņēma ārstēšanu. Koks regresijas modelī pierādīja, ka alendronāta lietošana ir saistīta ar statistiski ticami zemāku pirmā gada kardiovaskulāro mirstību (HR=0,33; 95 % TI [0,17 – 0,65]) un retāku miokarda infarktu (HR=0,55; 95 % TI [0,34 – 0,89]), savukārt attiecībā uz insultu vislielākie ieguvumi tika novēroti piecus un desmit gadus pēc lūzuma (attiecīgi HR=0,82 (95 % TI [0,67 – 1]) un HR=0,83 (95 % TI [0,69 – 1,01]).

Saistības ciešums ar laiku samazinājās, bet arvien palika statistiski ticams.

Līdzīgi rezultāti tika novēroti, kad visus nitrogēnus saturošos bisfosfonātus analizēja kopā.

Pētnieki norāda, ka nepieciešami papildus pētījumi, lai labāk izprastu saistību starp dažādiem pret osteoporozes medikamentiem un kardiovaskulāro slimību risku pacientiem ar gūžas lūzumu.

 

AVOTS: Sing CW, Wong AYS, Kiel DP, et al. Association of Alendronate and Risk of Cardiovascular Events in Patients With Hip Fracture. Journal of Bone and Mineral Research, 2018