PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pazemināts asinsspiediens saistīts ar kognitīvo spēju pasliktināšanos novājinātiem senioriem

Doctus
Senioriem, kuriem tiek ārstēta hipertensija, sistoliskais asinsspiediens zem 130 mmHg ir saistīts ar kognitīvo spēju pasliktināšanos, īpaši tiem senioriem, kuriem ir kompleksas veselības problēmas.

Pētījumos par hipertensijas ārstēšanu parasti neiekļauj pacientus ar kompleksām veselības problēmām un šo pētījumu rezultāti nav vispārināmi. Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai sistoliskais asinsspiediens pacientiem, kuri saņem antihipertensīvo terapiju, ir saistīts ar kognitīvām/ ikdienas funkciju vai dzīves kvalitātes izmaiņām gada laikā 75 gadus un vecākiem pacientiem ar un bez kompleksām veselības problēmām.  Visi dalībnieki tika klasificēti grupās pēc sistoliskā asinsspiediena līmeņa gadu pirms pētījuma sākuma, tika izmantots jauktā efekta lineārās regresijas modelis, lai novērtētu viena gada izmaiņas vairākos testos: mini-psihiskā stāvokļa izmeklējums (Mini-Mental State Examination [MMSE], Groningena aktivitāšu ierobežojumu skala [GARS] un EQ-5D-3L). Tika veikta samērošana pēc vecuma, dzimuma, sākotnējā MMSE/ GARS/ EQ-5D-3L rezultāta un stratificēšana pēc kompleksām veselības problēmām.

Šis bija populācijā balstīts perspektīvs kohorta pētījums. Pētījumā piedalījās 1266 dalībnieki, kuru vidējais vecums bija 82,4 gadi (SD 5), un 874 (69 %) bija sievietes. Dalībniekiem, kuri lietoja antihipertensīvo terapiju (n=1057; 83,5 %) un kuriem sistoliskais asinsspiediens <130 mmH, kognitīvo spēju pasliktināšanās bija 0,90 MMSE punkti, savukārt tiem, kuriem sistoliskais asinsspiediens bija >150 mmHg, tie bija 0,14 MMSE punkti. Kompleksas veselības problēmas izmaina saistību starp sistolisku asinsspiedienu un kognitīvajām spējām; saistība tika novērota tiem, kuri saņēma antihipertensīvo terapiju (p<0,001), bet netika novērota tiem, kuriem terapijas nebija (p=0,13). Ikdienas funkcionēšana/ dzīves kvalitāte neatšķīrās sistoliskā asinsspiediena stratās vai pēc antihipertensīvās terapijas.

75 gadīgiem vai vecākiem dalībniekiem, kuri saņēma antihipertensīvo terapiju un kuriem sistoliskais asinsspiediens >=130 mmHg, bija mazāks kognitīvo funkciju samazinājums gada laikā, salīdzinot ar tiem, kuriem sistoliskais asinsspiediens bija zemāks par 130 mmHg.  Šī saistība ciešāka bija dalībniekiem ar kompleksām veselības problēmām.

 

AVOTS: Streit S, Poortvliet RKE, den Elzen WPJ, et al. Systolic Blood Pressure and Cognitive Decline in Older Adults With Hypertension. Ann Fam Med March/April 2019vol. 17 no. 2 100-107.